Chuyển Bộ Công an điều tra các gói thầu tại nhiều bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh
BVCL - Thanh tra Chính phủ xác định, một số gói thầu ở một số bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu thông thầu, lợi dụng dịch bệnh đề nâng giá bán cao bất thường nên đã chuyển Cơ quan Điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý.
--Quảng cáo--- banner