Xã hội

Chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy

PV 10/05/2023 - 07:32

Bộ GTVT yêu cầu các sở GTVT tham mưu cho UBND các địa phương chỉ đạo các cơ sở y yế khám sức khỏe có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe.

duc.jpg
Chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ban hành Chỉ thị 05/2023 về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ.

Theo đó, Chỉ thị nêu rõ, những năm gần đây công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) đã có nhiều đổi mới, chất lượng được đảm bảo.

Các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe, gắn thiết bị DAT để quản lý đào tạo lái xe; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong công tác cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tuy nhiên, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy GPLX tại một số Sở GTVT vẫn còn hiện tượng đào tạo vượt lưu lượng; công tác kiểm tra, giám sát tập huấn cho giáo viên dạy thực hành lái xe còn có nơi chưa thực hiện; một số địa phương thực hiện công tác tiếp nhận báo cáo 1, báo cáo 2 chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Việc khai thác dữ liệu DAT để quản lý công tác đào tạo, dữ liệu của học viên để xác định hoàn thành chương trình đào tạo trước khi sát hạch còn hạn chế; chưa kiểm tra, giám sát khóa học, kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc thực hiện còn hình thức.

Bên cạnh đó, việc xét duyệt thí sinh dự sát hạch chưa đủ điều kiện dữ liệu DAT; công tác tổ chức sát hạch còn có nơi thực hiện chưa nghiêm; việc thanh, kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch còn chưa được quan tâm; việc bố trí công chức, nhân sự cho phòng chuyên môn làm công tác quản lý đào tạo, sát hạch vừa thiếu, vừa yếu, cá biệt có một số sở chỉ có 03 - 05 người vừa thực hiện công tác này, vừa thực hiện công tác quản lý vận tải.

Theo đó, để chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hơn nữa về chất lượng, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT, Giám đốc Sở GTVT các tỉnh, thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Các đơn vị liên quan chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe; đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe.

Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Bộ cũng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các Sở GTVT, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe theo quy định để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại.

Cục Đường bộ rà soát, nghiên cứu nâng cấp hệ thống tổng hợp toàn bộ dữ liệu quản lý thời gian thực hành lái xe và quãng đường trên phần mềm hệ thống thông tin DAT, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

Các Sở GTVT triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy giấy phép lái xe; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, thường xuyên, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xác minh văn bằng, chứng chỉ lại toàn bộ đội ngũ giáo viên dạy lái xe; sở y tế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO