UBND TP Hà Nội chấp thuận những đòi hỏi vô lý của doanh nghiệp?

Bạn đọc | PV | 15:13 05/05/2022

BVCL - Công ty TNHH Quảng cáo Duy Nguyên trong hai năm liên tiếp làm ăn thua lỗ, nhưng vẫn được UBND TP. Hà Nội ưu ái gia hạn Dự án chậm tiến độ suốt 13 năm. Điều lạ hơn nữa là sau khi chậm tiến độ, gia hạn, doanh nghiệp này tiếp tục đề xuất tăng chiều cao công trình từ 7 tầng lên 17 tầng trên khu đất quy hoạch thuộc đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo.

Hơn một thập kỷ chậm tiến độ

Dự án Xây dựng trụ sở - văn phòng giao dịch, trung tâm dịch vụ khách hàng tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy do Công ty TNHH Quảng cáo Duy Nguyên (Công ty Duy Nguyên) làm chủ đầu tư, được UBND TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000315 lần đầu ngày 7/7/2009, tiến độ thực hiện dự án trong năm 2009 và 2010.

Tại Quyết định số 4999/QĐ-UBND ngày 28/9/2009, UBND TP. Hà Nội cho Công ty Duy Nguyên thuê đất với hình thức trả tiền hàng năm, thời gian thuê đất là 50 năm với số tiền thuê 177.114.600 đồng/năm.

a1.jpg
Quyết định số 4999/QĐ-UBND ngày 28/9/2009, UBND TP. Hà Nội cho Công ty Duy Nguyên thuê đất với hình thức trả tiền hàng năm, thời gian thuê đất là 50 năm với số tiền thuê 177.114.600 đồng/năm

Điều 5 Quyết định số 4999 nêu rõ: “Sau 12 tháng liền, kể từ ngày nhận bàn giao đất ngoài thực địa, nếu Công ty Duy Nguyên không sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc sử dụng đất không đúng nội dung ghi tại Điều 1, Quyết định này thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND TP thu hồi đất”.

Sau đó, Công ty Duy Nguyên tiếp tục được UBND TP. Hà Nội cấp Chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 số 01121000315 ngày 10/2/2015, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ năm 2015 đến năm 2017.

Tại Kết luận thanh tra việc chấp hành Luật Đất đai đối với Công ty Duy Nguyên trong việc thực hiện Dự án xây dựng trụ sở - văn phòng cho thuê, trung tâm dịch vụ khách hàng tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy ngày 14/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội nêu rõ: “Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích thực hiện dự án nhưng chưa đầu tư xây dựng công trình theo dự án được duyệt, đến nay là 101 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty chưa đưa đất vào sử dụng, vi phạm quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013”.

Mặc dù Công ty Duy Nguyên không thực hiện như cam kết, nhưng tại Kết luận thanh tra này, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội lại tiếp tục đề nghị UBND TP đồng ý đề xuất, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với Dự án của Công ty Duy Nguyên với lý do “vi phạm quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013”.

Theo đó, ngày 6/9/2019, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4869/QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với Công ty Duy Nguyên sử dụng đất thực hiện dự án, thời gian gia hạn từ ngày 6/9/2019.

Không chỉ dừng lại ở đó, gần 2 năm sau, ngày 14/5/2021, UBND TP. Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND chấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Trong đó nêu rõ, về tiến độ thực hiện Dự án điều chỉnh “Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: Khởi công trước tháng 9/2021, hoàn thành vào tháng 12/2022”.

Như vậy có thể thấy, Dự án xây dựng trụ sở - văn phòng cho thuê, trung tâm dịch vụ khách hàng tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy dù đã chậm tiến độ nhiều lần, nhưng UBND TP. Hà Nội vẫn ưu ái cho Công ty Duy Nguyên gia hạn, kéo dài thời gian khởi công dự án.

Điều chỉnh tăng chiều cao công trình

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000315 ngày 7/7/2009, và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 01121000315 ngày 10/2/2015 nêu rõ: “Dự án xây dựng trụ sở - văn phòng cho thuê, trung tâm dịch vụ khách hàng tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; Nhà đầu tư: Công ty TNHH Quảng cáo Duy Nguyên; Diện tích sử dụng đất khoảng 1.885,52m2; Quy mô gồm 1 công trình cao 9 tầng và 1 tầng hầm.

a2.jpg
Kết luận thanh tra việc chấp hành Luật Đất đai đối với Công ty TNHH Quảng cáo Duy Nguyên trong việc thực hiện Dự án Xây dựng trụ sở - văn phòng cho thuê, trung tâm dịch vụ khách hàng tại đường Lê Đức Thọ

Tuy nhiên, theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 2/12/2015, khu đất nêu trên thuộc ô quy hoạch ký hiệu K1-3/CQ1 được xác định chức năng sử dụng là đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chung: mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao công trình tối đa 18 tầng. Đối với chức năng đất hỗn hợp, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao tối đa 7 tầng.

Trái ngược với Quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt, ngày 24/11/2017, UBND TP. Hà Nội có Thông báo 1353/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp về việc xem xét quy hoạch kiến trúc tại ô đất Công ty Duy Nguyên đề xuất điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nội dung Văn bản có nêu: “Đồng ý bổ sung chức năng khách sạn trong Dự án theo đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc (lưu ý không bố trí nhà ở trong Dự án; nếu toàn bộ làm văn phòng thì cho phép nâng tầng cao tối đa theo quy hoạch phân khu được duyệt; Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo quy định”.

Tiếp đến, ngày 30/6/2020, Sở Quy hoạch Kiến trúc có Văn bản số 3339/QHKT-P1 về việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch kiến trúc Dự án tòa nhà văn phòng, khách sạn tại số 6 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, tại nội dung Văn bản có đánh giá, nhận xét sự phù hợp về quy hoạch, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế đối với đề xuất điều chỉnh quy hoạch của Công ty Duy Nguyên.

Trong đó, đối với nội dung Công ty Duy Nguyên đề xuất điều chỉnh tầng cao công trình quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tối đa là 17 tầng nổi (bao gồm cả tum thang - nếu có), Sở Quy hoạch Kiến trúc đánh giá: “Theo Quy hoạch phân khu H2-2 tầng cao đất hỗn hợp tối đa là 7 tầng. Do vậy, việc nhà đầu tư đề xuất tăng tầng cao công trình tại đây là chưa đủ cơ sở để xem xét chấp thuận, phải thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại ô quy hoạch”.

Chủ đầu tư liên tiếp làm ăn thua lỗ

Tại Văn bản số 991/STC-TCCĐ ngày 09/02/2021 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã nêu rõ, về năng lực tài chính của nhà đầu tư: Công ty Duy Nguyên có mã số doanh nghiệp: 0101154408 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 8/8/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/10/2019 với số vốn điều lệ 15 tỷ đồng.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 01121000315 ngày 10/2/2015, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư cam kết là 12 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Duy Nguyên, vốn chủ sở hữu của của doanh nghiệp ngày 31/12/2019 là 12.273.922.027 đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu 15.000.000.000 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 2.726.077.973 đồng.

Năm 2020 của Công ty Duy Nguyên, vốn chủ sở hữu của của doanh nghiệp ngày 31/12/2020 là 12.084.098.847 đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu 15.000.000.000 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 2.915.901.153 đồng.

Có thể thấy, mặc dù mức vốn chủ sở hữu của Công ty Duy Nguyên vào ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính năm 2020 chưa được kiểm toán lớn hơn mức vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định tại Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ là 8,72 tỷ đồng (tạm xác định theo tổng vốn đầu tư đề xuất) và lớn hơn mức vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư cam kết là 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính thì Công ty Duy Nguyên kinh doanh thua lỗ, cụ thể, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 là âm 2.726.077.973 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 là âm 2.915.901.153 đồng.

Tuy nhiên, ngày 14/5/2021, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND chấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Trong đó nêu rõ, chứng nhận nhà đầu tư là Công ty Duy Nguyên.

Như vậy có thể thấy, dù doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, triển khai Dự án chậm tiến độ nhiều năm và xin điều chỉnh chiều cao công trình vô lý nhưng doanh nghiệp vẫn được UBND TP. Hà Nội ưu tiên chấp thuận. Những “yêu sách” của doanh nghiệp sẽ được giải quyết ra sao, trách nhiệm xử lý như thế nào?

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

  • Bắc Ninh: Dự án hơn 64 tỷ thi công bằng nước tại cống thoát nước
    Bạn đọc7 tháng trước - Vĩnh Phúc
    BVCL - Không chỉ sử dụng nguồn nước dưới cống thoát nước để trộn vữa xây dựng, nhà thầu còn sử dụng nhiều lao động thuê khoán bên ngoài để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh (khu số 5) do UBND phường Hạp Lĩnh là chủ đầu tư.

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Bình Định xin ý kiến Bộ TNMT về việc thu hồi đất làm mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc – Nam
BVCL - Ngày 6/12, UBND tỉnh Bình Định đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉ đạo, hướng dẫn về việc thu hồi đất làm mỏ vật liệu, bãi đổ thải phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh này.