Tòa án địa phương

TAND huyện Tiên Lãng đã giải quyết gần 600 vụ việc trong năm 2023

PV 27/02/2024 - 17:14

Phong trào thi đua trở thành động lực để TAND huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) tích cực đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Báo cáo của TAND huyện Tiên Lãng, năm 2023, đơn vị này đã giải quyết, xét xử 583/593 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 98,3%.

Các vụ án hình sự, đơn vị đã xét xử, luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn luật định, thực hiện đúng chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước. Trong năm công tác, TAND huyện thụ lý giải quyết, xét xử 48 vụ/102 bị cáo, đạt tỷ lệ 100.

tand-huyen-tien-lang-1(1).jpg
TAND huyện Tiên Lãng triển khai công tác Hội thẩm nhân dân năm 2024.

Với án dân sự, đơn vị đã thụ lý, giải quyết 55/59 vụ việc, đạt tỷ lệ 93%; án hôn nhân và gia đình đã giải quyết, xét xử 114/120 vụ việc, đạt tỷ lệ 95%; án kinh doanh thương mại đã giải quyết, xét xử 10/10 vụ, đạt tỷ lệ 100%;…

Trong công tác hòa giải, đối thoại, TAND huyện Tiên Lãng đã thụ lý 418 đơn (qua trung tâm hòa giải 335 đơn, chiếm tỷ lệ 80,1%), hòa giải thành 266 đơn, đạt tỷ lệ 79,4%.

Việc ứng dụng CNTT, xét xử trực tuyến, từ ngày 01/10/2022 - 30/9/2023, đơn vị đưa ra xét xử 25 phiên tòa trực tuyến; công khai bản án, quyết định trên Cổng TTĐT của TANCTC là 281 bản án, quyết định.

Cùng với việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, đơn vị đã tổ chức được 06 phiên tòa rút kinh nghiệm, đạt tỉ lệ 100% trên tổng số Thẩm phán của đơn vị.

Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị còn triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả các hoạt động công tác khác như: Cải cách thủ tục hành chính tư pháp, ứng dụng CNTT trong công tác thi đua, khen thưởng; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách luôn đảm bảo an toàn, chặt chẽ, khoa học và dễ tra cứu… Ngoài ra, đơn vị cũng đã tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện của huyện như: Ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo TAND huyện Tiên Lãng cho biết: Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm công tác, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp trên, Ban lãnh đạo đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 07/ĐT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng”; Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01/10/2022 của Ban cán sự đảng TAND TP. Hải Phòng…

Bên cạnh đó, đơn vị phát động phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và phong trào thi đua “Vì công lý” do TAND thành phố phát động.

Phong trào thi đua thực sự trở thành động lực phấn đấu, thu hút cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.

Trong công tác khen thưởng, đơn vị luôn chú trọng đến chất lượng, thực chất. Việc đề nghị khen thưởng phải luôn đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích đạt được, dân chủ, khách quan, không khen thưởng và đề nghị khen thưởng tràn lan. Các cá nhân được đề nghị khen thưởng đều phải bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, giải pháp hay áp dụng trong thực tiễn.

Trong thời gian tới, TAND huyện Tiên Lãng tiếp tục tăng cường đổi mới việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải các vụ án dân sự; tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại; tổ chức nghiêm túc, hiệu quả các phiên tòa rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng ban hành bản án, quyết định;

Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xem xét thẩm định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý cũng như hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, động viên, khuyến khích các cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong năm công tác 2024 và các năm tiếp theo, đơn vị tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ, việc, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua”. Đồng thời, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do TANDTC, TAND thành phố phát động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Phấn đấu trong năm 2024, đơn vị hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu thi đua do TAND thành phố đề ra, tiếp tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị tặng Cờ thi đua của TANDTC hoặc Cờ thi đua của UBND thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Tiên Lãng đã giải quyết gần 600 vụ việc trong năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO