TAND TP.Hải Phòng tổng kết công tác hòa giải, đối thoại năm 2022
BVCL - Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 về triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, chiều 29/11, TAND TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hòa giải, đối thoại năm 2022, triển khai, nhiệm vụ hoà giải, đối thoại năm 2023.
--Quảng cáo--- banner