TAND TP. Hải Phòng tập huấn nghiệp vụ đợt 1 năm 2022
BVCL - Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm, ngày 20 và 21/05/2022, TAND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký TAND hai cấp đợt 1 năm 2022.
--Quảng cáo--- banner