Tòa án địa phương

Nữ Trưởng phòng nhiệt huyết với công tác thi đua khen thưởng

Thành Nhớ 26/02/2024 - 11:47

Với kinh nghiệm gần 20 năm công tác, hơn 9 năm tham gia công tác lãnh đạo quản lý tại Phòng Tổ chức cán bộ nay là Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh Hậu Giang, bà Nguyễn Thị Thu Trang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả trong công tác tham mưu cho lãnh đạo TAND tỉnh

Năm 2006, bà Nguyễn Thị Thu Trang được tuyển dụng vào công tác tại TAND tỉnh Hậu Giang. Năm 2014, bà Nguyễn Thị Thu Trang vinh dự được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh, Bí thư Chi bộ 4.

Đến năm 2017, bà Nguyễn Thị Thu Trang được bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng và chỉ định làm Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh, Bí thư Chi bộ 4 TAND tỉnh Hậu Giang cho đến nay.

anh-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh Hậu Giang.

Với vai trò Trưởng phòng, bà Nguyễn Thị Thu Trang đã tham mưu cho Chánh án, Ban cán sự đảng thực hiện có hiệu quả về công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch đội ngũ và tạo nguồn cán bộ có chất lượng.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa đi đào tạo thạc sĩ 45 cán bộ, công chức; lý luận chính trị: 24 cán bộ, công chức học cao cấp và 31 cán bộ, công chức học trung cấp; 43 Thư ký học lớp nghiệp vụ xét xử; 100% Thư ký tham gia lớp nghiệp vụ Thư ký, đối với kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực như hiện nay, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của TAND trong trong quá trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Tham mưu cho Ban cán sự đảng, Chánh án thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 1 Chánh án, 3 Phó Chánh án TAND tỉnh; 8 Chánh án, 13 Phó Chánh án TAND cấp huyện; Chánh án TAND tỉnh đã bổ nhiệm mới 8 Chánh tòa, 5 Phó Chánh tòa, 2 Chánh Văn phòng, 2 Trưởng phòng và 7 Phó Trưởng phòng TAND cấp tỉnh; 8 Chánh Văn phòng, 8 Phó Chánh Văn phòng TAND cấp huyện. Bổ nhiệm lại 1 Phó Chánh án TAND cấp tỉnh, 6 Chánh án, 4 Phó Chánh án TAND cấp huyện, bổ nhiệm lại 1 Trưởng phòng TAND cấp tỉnh.

Đồng thời, bổ nhiệm mới 2 Thẩm phán cao cấp, 24 Thẩm phán trung cấp, 40 Thẩm phán sơ cấp; bổ nhiệm lại 26 Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp. Từ đó giúp cho cơ cấu tổ chức bộ máy của TAND hai cấp tương đối hoàn thiện, đủ nguồn nhân lực cho hoạt động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tham mưu giúp Chánh án, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng của TAND hai cấp, tổ chức thi đua Khối Nội chính trong tỉnh.

Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chánh án những cách làm hay, hiệu quả, phương pháp làm việc khoa học. Đảm bảo trong thi đua, khen thưởng, kịp thời, chính xác, đúng người, đúng thành tích, không khen thưởng tràn lan, không vượt tỷ lệ, công bằng, khách quan, chính xác, qua đó tạo động lực cho cán bộ, công chức phấn đấu, ra sức thi đua trong cùng tập thể, giữa các tập thể.

Ngoài ra, nhiều lần tham mưu cho Chánh án tổ chức Hội nghị thi đua cụm, với vai trò là cụm trưởng, đã có nhiều giải pháp tổ chức, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng được TANDTC đánh giá cao qua sự thành công, sáng tạo trong tổ chức, trong phát động phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch...

Bà Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, để có được hiệu quả này, bản thân đã tham mưu cho lãnh đạo chiến lược về công tác cán bộ, trước tiên là công tác đào tạo luôn được quan tâm hàng đầu, tạo nguồn cán bộ đảm bảo đủ tiêu chuẩn, vừa hồng vừa chuyên, bản lĩnh về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, hội nhập quốc tế.

“Bên cạnh việc đào tạo cán bộ, việc đánh giá cán bộ luôn được tôi quan tâm và tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác này, bởi lẽ đây là khâu then chốt trong công tác cán bộ, khi đánh giá đúng cán bộ thì mới có kế hoạch, sử dụng, đào tạo, bố trí quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thật sự có hiệu quả.

Đối với công tác thi đua khen thưởng, kể từ khi tiếp nhận công tác thi đua khen thưởng cho đến nay, công tác thi đua đã đi vào nề nếp hơn, có nhiều phong trào thi đua thiết thực được phát động, phù hợp, sát với tình hình thực tế và yêu cầu đặt ra, giúp cho chất lượng công tác xét xử được nâng lên, tỷ lệ các bản án bị cấp trên hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm đáng kể, tỷ lệ án quá hạn giảm mạnh, có nhiều đơn vị không xảy ra trường hợp án quá hạn luật định.

Việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, đăng công khai bản án trên cổng thông tin điện tử của TANDTC được theo dõi sát, góp phần đáng kể vào chất lượng công tác xét xử", bà Nguyễn Thị Thu Trang nhấn mạnh.

Đóng góp nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác

Để đạt được kết quả trong quá trình lãnh đạo của Phòng và thành tích của cá nhân trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Thu Trang còn xây dựng nhiều sáng kiến kinh nghiệm và được vận dụng có hiệu quả vào công tác tại đơn vị, được Hội đồng Khoa học - Sáng kiến TAND tỉnh Hậu Giang công nhận qua các năm với các sáng kiến, kinh nghiệm như: “Chuyên đề Tổ Hành chính tư pháp”; Sáng kiến “Bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác cán bộ”; Sáng kiến “Số hóa các tài liệu (scan) trong việc lưu trữ văn bản đi và đến của Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh Hậu Giang”.

Sáng kiến “Thiết lập tự động cảnh báo công việc sắp hết hạn trên file Excel trong công tác quản lý công việc của phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh Hậu Giang”…

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thu Trang còn có nhiều bài viết chuyên sâu được đăng trên Tạp chí TANDTC như: “Một số ý kiến về trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm theo quy định tại Điều 299 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”; “Luận bàn về một số trường hợp giải quyết quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn”…

Tất cả những sáng kiến, bài viết chuyên sâu đều được Hội đồng Khoa học - Sáng kiến TAND tỉnh Hậu Giang đánh giá cao và áp dụng hiệu quả thực tiễn trong quá trình công tác.

Bên cạnh thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề ra sáng kiến hiệu quả trong công tác, bà Nguyễn Thị Thu Trang thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện những quy định về những điều Đảng viên không được làm; Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, không vi phạm pháp luật, đoàn kết nội bộ tốt và luôn quan tâm tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ và để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Luôn động viên, khuyến khích công chức và người lao động trong đơn vị tự giác học tập nâng cao trình độ để tự hoàn thiện và đáp ứng tốt yêu cầu của công việc... Quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức thông qua hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất đối với những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà, thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức đơn vị, luôn quan tâm và giúp đỡ các đồng chí kịp thời.

“Bản thân luôn gương mẫu thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, luôn chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch, nghị quyết hằng năm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn dưới sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo việc bổ nhiệm, đề bạt điều động luân chuyển theo đúng nguyên tắc. Trên cơ sở đó Chi bộ 4, với sự đoàn kết của tập thể đơn vị, hàng năm Chi bộ đều được công nhận “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Ngoài ra, bản thân còn tích cực tham gia vào công tác đoàn thể và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Góp phần hoạt động công đoàn tích cực, sôi nổi, nhiều năm liền công đoàn luôn đạt “Công đoàn vững mạnh...”, bà Trang chia sẻ.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2013 đến năm 2022, bà Nguyễn Thị Thu Trang đều đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; năm 2015, 2018, 2021 đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân”; các năm 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 được Chánh án TANDTC tặng Bằng khen.

Trong năm 2020, được Chánh án TANDTC tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2015-2020.

Với thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác và phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2021 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

anh-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Trang nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2023.

Ông Trương Đình Nghệ, Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang chia sẻ: “Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang có kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua, đồng chí đã làm rất tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Tòa án tỉnh trong tổ chức, triển khai và thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Tòa án hai cấp, góp phần rất lớn vào thành tích của Tòa án hai cấp tỉnh Hậu Giang, đồng chí Trang có năng lực và chiều hướng phát triển tốt”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ Trưởng phòng nhiệt huyết với công tác thi đua khen thưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO