Hải Dương: Nhiều vấn đề cần làm rõ xung quanh việc đổi tên "Đường 1/5"
Đường 1/5 đã hình thành từ lâu, gắn bó sâu sắc với đời sống của người dân. Trên sổ hộ khẩu người dân và một số giấy tờ pháp lý có từ trước thời điểm có quyết định về việc đổi tên, đặt tên đường của UBND tỉnh Hải Dương cũng ghi là “Đường 1/5”. Do đó, chính quyền địa phương cần xem xét đến nguyện vọng của người dân về việc giữ nguyên tên “Đường 1/5”.
--Quảng cáo--- banner