Long An: Yêu cầu tỉnh nhưng huyện ban hành Kết luận định giá tài sản
BVCL - Vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” kéo dài từ tháng 3/2017 đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Trong quá trình tố tụng, Cơ quan điều tra yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Hội đồng) tỉnh Long An nhưng Kết luận định giá tài sản lại do Hội đồng huyện Bến Lức ban hành.
--Quảng cáo--- banner