Chấn chỉnh, xử lý hành vi “làm luật” trong hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa
BVCL - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 871/CĐ-Ttg về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền.
--Quảng cáo--- banner