Tổng Công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP: Bị phạt 450 triệu đồng do vi phạm một số nội dung trong lĩnh vực chứng khoán

Kinh tế | Bình Minh | 10:00 28/04/2021

BVCL - Ngày 26/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 248/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI).

anh-tedi.jpg
Thiết kế nhiều công trình lớn cho đất nước, nhưng TEDI nhiều lần mắc lỗi trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP), Điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do TEDI báo cáo không đúng thời hạn một số tài liệu theo quy định pháp luật.

TEDI cũng bị phạt 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Năm 2019 và 2020, TEDI và 6 công ty con đã thực hiện các giao dịch cung cấp dịch vụ (phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh), giao dịch mua dịch vụ của công ty con - chia thầu. Tuy nhiên, TEDI không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

TEDI còn bị phạt 350 triệu đồng theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, Điểm e Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Đầu năm 2017, TEDI cũng đã từng bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt 30 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 12 tháng đến 24 tháng.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ Việt Á
BVCL - Bộ Công an đề nghị người vi phạm nếu hiện nay chưa trung thực khai báo với cơ quan có trách nhiệm hoặc chưa nộp lại số tiền thì liên hệ với cơ quan Công an. Bộ Công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này.