Choáng váng khi biết chồng đã mất 3 tỷ và vẫn đang nợ 2 tỷ đầu tư vào chứng khoán
Chồng nói là đã nghỉ việc cả năm nay rồi, hiện tại anh đang là nhà đầu tư chứng khoán. Nghe lời chồng nói mà tôi không tin vào tai mình nữa. Sáng nào chồng cũng đi làm, tối về cơm nước cho vợ con, không có dấu hiệu bỏ việc. Sao bây giờ anh nói đã nghỉ việc là sao.
--Quảng cáo--- banner