Tòa án với công dân

Tòa án có 6 điểm cầu tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Mai Đỉnh 05/12/2023 - 15:53

Ngày 4/12, Ban cán sự đảng TANDTC phối hợp với Đảng ủy TANDTC tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu tại TANDTC, Học viện Tòa án, TAND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Vụ Công tác phía Nam.

Điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành đoàn thể trực thuộc Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

hoi-nghi-tw1.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu TANDTC có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Bán cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC; đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Bán cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC; thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC.

Cùng với điểm cầu TANDTC, Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc với 1.441.261 đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

hoi-nghi-tw5.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TANDTC.

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

hoi-nghi-tw3.jpg
Điểm cầu TANDTC.

Buổi chiều, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Thời gian hội nghị diễn ra 1,5 ngày, trong đó dành 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

hoi-nghi-tw4.jpg
TANDTC tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 2 đến 8/10. Tại hội nghị, Trung ương bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Đồng thời, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa án có 6 điểm cầu tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO