Tòa án với công dân

Quyết sách của Quốc hội và sự đột phá trong cải cách tư pháp tại Tòa án

Nhóm PV 28/11/2023 13:09

Toà án, cơ quan thực hiện quyền tư pháp - một trong 3 nhánh quyền lực quan trọng của thể chế Nhà nước Việt Nam là lập pháp, hành pháp và tư pháp, với chức năng nhiệm vụ của mình đã thực thi hiệu quả các luật và nghị quyết mà Quốc hội ban hành, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

bia-lts02.png

Lời tòa soạn!


kenhquochoi_logo.png

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện quyền lập Hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Trong những năm qua, Quốc hội đã thực hiện tốt vai trò cơ quan đại diện cho Nhân thực hiện quyền lập Hiến, lập pháp với các bản Hiến pháp và hàng trăm Luật được ban hành để điều chỉnh tất cả các quan hệ của đời sống xã hội, đảm bảo cho đất nước phát triển.

Toà án, cơ quan thực hiện quyền tư pháp - một trong 3 nhánh quyền lực quan trọng của thể chế Nhà nước Việt Nam là lập pháp, hành pháp và tư pháp, với chức năng nhiệm vụ của mình đã thực thi hiệu quả các luật và nghị quyết mà Quốc hội ban hành, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Một trong những chính sách về lĩnh vực tư pháp Quốc hội ban hành được Toà án thực thi hiệu quả gần đây được đề cập nhiều đến là: Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến được Quốc hội ban hành tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV. Đây là cơ sở pháp lý bước đầu nhưng vô cùng quan trọng nhằm tiến tới xây dựng Tòa án điện tử tại Việt Nam theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến giúp tăng khả năng tiếp cận công lý, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân tốt hơn, hiệu quả hơn, bảo đảm thời hạn giải quyết vụ án nhanh hơn; góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Báo Công lý trân trọng giới thiệu tuyến bài: “Quyết sách của Quốc hội và sự đột phá trong cải cách tư pháp tại Tòa án”:
Bài 1: Phiên tòa trực tuyến tiên phong ứng dụng thành công chuyển đổi số của Toà án
Bài 2: Chính sách Nghị trường mang hơi thở cuộc sống
Bài 3: Bước đột phá trong cải cách tư pháp tại Toà án

Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết sách của Quốc hội và sự đột phá trong cải cách tư pháp tại Tòa án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO