Thông báo

TANDTC công bố 13 văn bản hết hiệu lực thi hành

Nguyên Bình 26/04/2023 - 10:43

TANDTC vừa ban hành Quyết định số 126, công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực Tòa án. Theo đó, có 13 văn bản thuộc lĩnh vực Tố tụng dân sự, Hành chính được công bố hết hiệu lực toàn bộ từ tháng 4/2023.

Lĩnh vực Tố tụng dân sự

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định tại chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của BLTTDS. Lý do hết hiệu lực là đã được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP ngày 29/4/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của BLTTDS.

- Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐTP ngày 13/12/2012 hướng dẫn thi hành một số số quy định của Nghị quyết 60/2011/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

- Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất Những quy định chung của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

- Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

- Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết các vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

- Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

- Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 hướng dẫn thi hành một số điều quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TANDTC của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS. Thông tư này hết hiệu lực thi hành từ 1/7/2016.

-Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 6/1/2014 hướng dẫn thi hành Điều 32a của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS. Thông tư này hết hiệu lực thi hành từ 1/7/2016.

- Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn thi hành Điều 92 của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

Lĩnh vực Tố tụng hành chính

- Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính.

- Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TANDTC của Luật Tố tụng hành chính.    

Các văn bản trên hết hiệu lực theo quy định tại Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC công bố 13 văn bản hết hiệu lực thi hành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO