Tòa án địa phương

TAND TP. Móng Cái đi đầu tổ chức các phiên tòa trực tuyến

Hoàng Hà - Trang Vân 12/09/2023 - 11:12

Tính từ năm 2022 đến hết tháng 8/2023, TAND TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức được 9 phiên tòa theo hình thức trực tuyến. So với toàn tỉnh, TAND TP. Móng Cái hiện là một trong những đơn vị đứng đầu về tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15.

mc1.jpg
Chánh án TAND TP. Móng Cái Vũ Thị Thanh Phương.

Trong thời gian qua, với việc tích cực và chủ động thực hiện các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, hệ thống TAND đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Số lượng, chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc tiếp tục được nâng lên, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu Quốc hội đề ra.

Công tác xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật được tăng cường, góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đặc biệt là việc tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15, đánh dấu một bước đột phá trong cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án.

Để tổ chức thành công các phiên tòa trực tuyến, TAND TP. Móng Cái đã tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội.

Từ năm 2022 đến nay (hết tháng 8/2023), để phấn đấu đạt chỉ tiêu do Quốc hội, TANDTC giao, đơn vị đã chủ động thuê nhân viên, thiết bị kỹ thuật từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tận dụng một số thiết bị kỹ thuật sẵn có tại đơn vị như: màn hình, laptop, camera… để tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tuyến.

mc2.jpg
Phiên tòa trực tuyến tranh chấp dân sự do Chánh án TAND TP. Móng Cái làm chủ tọa.

Trong năm 2022, tính đến hết tháng 8/2023 TAND TP. Móng Cái đã tổ chức được 9 phiên tòa theo hình thức trực tuyến (trong đó 8 phiên tòa hình sự, 1 phiên tòa dân sự).

Nổi bật là phiên tòa trực tuyến tranh chấp dân sự do Thẩm phán Vũ Thị Thanh Phương, Chánh án TAND TP. Móng Cái làm chủ tọa, được kết nối tới điểm cầu VKSND của 13 huyện thị, TAND tỉnh và Học viện Kiểm sát. Sau xét xử, phiên tòa được tập thể lãnh đạo, công chức TAND tỉnh, VKSND tỉnh đánh giá cao về chất lượng xét xử, kỹ năng điều hành.

Kết quả trên cho thấy sự quyết tâm của đơn vị, khắc phục khó khăn trước mắt để đưa Nghị quyết của Quốc hội thực thi trên thực tiễn, góp phần đảm bảo tư pháp không chậm trễ, xét xử nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, đương sự; đồng thời, giảm thiểu thời gian cho người dân, cơ quan, tổ chức khi tham gia phiên tòa, đặc biệt là tiết kiệm chi phí cho xã hội và người dân.

Bên cạnh đó, về giải pháp đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, lãnh đạo TAND thành phố chỉ đạo tổ chức phiên tòa bảo đảm các nguyên tắc tố tụng, đặc biệt là nguyên tắc tranh tụng. Việc tranh tụng tại phiên tòa luôn khách quan, công bằng, dân chủ và minh bạch, không được thiên vị và định kiến; phán quyết trên cơ sở quy định của pháp luật và kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Trong thời gian qua, tất cả các phiên tòa xét xử của TAND TP. Móng Cái đều thực hiện đảm bảo, chưa có phiên tòa nào bị kháng nghị, kiến nghị về trình tự thủ tục.

Về giải pháp nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, TAND thành phố đã tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP, số 02/2017/NQ-HĐTP và số 05/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và tố tụng hình sự; Công văn số 155/TANDTC-PC của TANDTC, về việc áp dụng thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng đến toàn thể công chức trong đơn vị. Các Thẩm phán của đơn vị đã tham dự đầy đủ lớp tập huấn về kỹ năng viết bản án. Từ khi thực hiện giải pháp này cho đến nay, các Thẩm phán đã ban hành 2521 bản án, quyết định. Nhìn chung, các bản án, quyết định đều đảm bảo đúng hướng dẫn, chặt chẽ, logic.

Về giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự và hành chính, TAND thành phố đã nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/2017/CT-CA của Chánh án TANDTC về việc tăng cường công tác hòa giải tại TAND. Trong thời gian triển khai Chỉ thị 04, đến nay tổng số vụ án dân sự TAND TP. Móng Cái đã thụ lý là 1.670 vụ việc dân sự, đã giải quyết 1624 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.338 vụ việc, đạt 82,3%.

Kết quả trên đã giúp giải quyết tốt, hiệu quả các tranh chấp mà không phải thụ lý; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của đương sự và Nhà nước; tạo thuận lợi cho việc thi hành án, vì phần lớn quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự được tự nguyện thi hành; hạn chế việc kháng cáo, kháng nghị; nâng cao tỷ lệ và rút ngắn thời gian giải quyết vụ án.

mc3.jpg
TAND TP. Móng Cái tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn.

Bên cạnh đó, TAND TP. Móng Cái triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. TAND TP. Móng Cái đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung hoàn thành thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên; lập danh sách cử hòa giải viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải đối thoại; chuẩn bị cơ sở vật chất để thực hiện hòa giải, đối thoại. Đến nay, công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại đã đi vào nề nếp, tỉ lệ hòa giải tại Trung tâm hằng năm đều đạt trên 70%.

Với tinh thần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, với chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng và vì công lý” giai đoạn 2015 - 2020 và chủ đề hành động “Vì công lý” giai đoạn 2020 - 2025, TAND thành phố thường xuyên quán triệt các văn bản thi đua, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng TAND tỉnh, chủ động phát động các phong trào thi đua bám sát vào tình hình thực tế phát sinh của từng năm, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ năm 2018 đến nay có nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị được Chánh án TAND tỉnh, Chánh án TANDTC, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Đặc biệt, năm 2022 TAND TP. Móng Cái vinh dự đón nhận “Cờ thi đua TAND” là một trong đơn vị dẫn đầu trong hệ thống TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP. Móng Cái đi đầu tổ chức các phiên tòa trực tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO