Tòa án địa phương

TAND huyện Châu Thành (Trà Vinh): Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

Huy Tâm 11/02/2024 - 10:56

Luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TANDTC, TAND tỉnh Trà Vinh và với có nhiều giải pháp, sáng kiến đột phá trong công tác, TAND huyện Châu Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

z5146611995946_082f146bcc3d93e53fcbf1d3da93cb2a.jpg
Trụ sở TAND huyện Châu Thành

Năm 2023, TAND huyện Châu Thành đã thụ lý 1.944 vụ, việc; giải quyết 1.881 vụ, việc, đạt tỷ lệ 96,75%. Án thụ lý, giải quyết theo thủ tục tố tụng là 1.461 vụ, việc (cũ chuyển sang 75 vụ, mới thụ lý 1.386 vụ, việc); so với năm 2022 án thụ lý tăng 291 vụ (1.461/1.170 vụ), đã giải quyết 1.398 vụ, đạt tỷ lệ 95,68 %.

Về công tác hòa giải, năm 2023, TAND huyện tổ chức hòa giải 483 vụ, hòa giải thành 483 (trong đó dân sự 388 vụ; án hôn nhân và gia đình 95 vụ) đạt tỷ lệ 100%. So với năm 2022 án hòa giải đối thoại thụ lý tăng 112 vụ (371/483 vụ).

Việc thực hiện công khai bản án, quyết định theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của TANDTC được đơn vị quan tâm chỉ đạo, từng Thẩm phán bám vào quy định để đăng công khai bản án. Công bố bản án trên cổng thông tin điện tử 798/798 (100%) bản án, quyết định đã có hiệu luật pháp luật. Các bản án được mã hóa và công bố đúng quy định và thời hạn quy định của pháp luật. Chất lượng bản án ngày càng được nâng lên đảm bảo đúng theo hướng dẫn của TANDTC.

Trong năm, TAND huyện đã tổ chức được 26 phiên tòa rút kinh nghiệm trên 12 thẩm phán (trong đó 10 phiên tòa dân sự, 14 phiên tòa hình sự, 02 phiên tòa hôn nhân và gia đình), đạt tỷ lệ 100%. Sau khi xét xử có tổ chức họp rút kinh nghiệm nghiêm túc, trách nhiệm, Thẩm phán rút ra được kinh nghiệm trong việc điều khiển phiên tòa. Các phiên tòa rút kinh nghiệm đều diễn ra đúng trình tự, thủ tục tố tụng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng, việc điều hành tranh tụng tại phiên tòa của Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa được diễn ra nghiêm túc, đạt chất lượng.

z5146611993416_7c2f82686d1982eeeb3d737a062f0bf7.jpg
Năm 2023, TAND huyện Châu Thành vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Mặc dù có khó khăn do điều kiện về vật chất trong xét xử trực tuyến, nhưng trong năm 2023, TAND huyện đã tổ chức xét xử trực tuyến 30 vụ; các vụ án xét xử trực tuyến đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng, thủ tục tố tụng tại phiên tòa được đảm bảo. Việc xét xử trực tuyến giảm chi phí, thời gian đi lại của người tham gia tố tụng.

Chi ủy và ban lãnh đạo TAND huyện luôn quan thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị “về chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chỉ thị số 03/2016/CT-CA ngày 04/4/2016 về việc tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại TAND của Chánh án TANDTC.

TAND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án. Tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự, các vụ án tồn đọng, dư luận quan tâm. Làm tốt công tác hòa giải, nâng tỷ lệ hòa giải thành. Công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án được quan tâm; thụ lý, giải quyết nhanh hiệu quả các vụ khiếu kiện của người dân; khắc phục triệt để việc chậm thụ lý, án quá thời hạn xét xử; không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tổ chức và rút kinh nghiệm tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm; trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao chất lượng các phiên tòa; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư và trợ giúp viên pháp lý tham gia. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp; xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, là chỗ dựa của nhân dân và là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án; công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Trang thông tin điện tử Tòa án.

z5146612021438_f52cedc853bbd5359e10932b4f27e011.jpg
Thẩm phán Lê Văn Hùng, Chánh án TAND huyện Châu Thành

Thẩm phán Lê Văn Hùng, Chánh án TAND huyện Châu Thành cho biết, năm 2023, TAND huyện đã quan tâm triển khai quán triệt đến cán bộ, công chức đơn vị các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của ngành cấp trên. Từ đó tư tưởng lập trường chính trị của cán bộ, công chức luôn vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành, thực hiện nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chấp hành tốt tổ chức, kỹ luật, ra sức nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

TAND huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch, giải pháp đột phá trong việc giải quyết án tồn từ năm 2022 về trước; triển khai, quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Thẩm phán, Thư ký; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ.

“Mặc dù năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn do thiếu biên chế Thư ký, án thụ lý tăng so với năm 2022, nhiều vụ án tranh chấp có tính chất phức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, với nhiều giải pháp thiết thực đơn vị đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Án giải quyết, xét xử theo thủ tục tố tụng được 1.398/1.461 vụ, đạt tỷ lệ 95,68%; chất lượng công tác giải quyết án được nâng lên so với năm 2022, năm 2023 không có án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán, án bị sửa 09 vụ, tỷ lệ 0,6%. Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 9,7 vụ/tháng”, Chánh án Lê Văn Hùng nhấn mạnh.

Với những thành tích đạt được trong năm 2023, TAND huyện Châu Thành đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là động lực và nguồn cổ vũ to lớn để TAND huyện tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Châu Thành (Trà Vinh): Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO