Quy hoạch điện VIII phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Kinh tế | Tào Đạt | 18:40 01/06/2021

BVCL - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Quy hoạch điện VIII bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết, không được tiêu cực trong xây dựng chính sách.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc và các vấn đề tồn đọng, cấp bách cần tập trung chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết và đặc biệt không được tiêu cực trong xây dựng chính sách. Văn bản kết luận nêu rõ, ai vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong quá trình làm Quy hoạch điện VIII cần nghiên cứu, phân tích kỹ về giá điện, việc cân đối hợp lý cơ cấu các nguồn điện (thuỷ điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo) và bảo đảm sự phù hợp giữa các vùng, miền để tráng lãng phí nguồn lực xã hội.

dien-mat-troi.jpg
Ảnh minh họa

Theo dự thảo Quy hoạch điện VIII, dự kiến tới năm 2030, tổng công suất đặt nguồn điện của Việt Nam đạt 137,2 GW (trong đó nhiệt điện than là 27%; nhiệt điện khí 21%; thuỷ điện 18%; điện gió, mặt trời và năng lượng tái tạo khác 29%, nhập khẩu khoảng gần 4%; thuỷ điện tích năng và các loại thiết bị lưu trữ năng lượng khác khoảng gần 1%).

Đến năm 2045 tổng công suất đặt của nguồn điện đạt gần 276,7 GW (trong đó nhiệt điện than là 18%; nhiệt điện khí 24%; thuỷ điện 9%; điện gió, mặt trời và năng lượng tái tạo khác trên 44%, nhập khẩu khoảng gần 2%; thuỷ điện tích năng và các loại thiết bị lưu trữ năng lượng khác khoảng 3%).

Theo cơ cấu nguồn điện, Quy hoạch điện VIII khuyến khích phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo (ngoài thuỷ điện), từ khoảng 13% năm 2020 lên tới gần 30% năm 2030 và 44% năm 2045. Đây là xu hướng phù hợp với sự phát triển của trên thế giới.

Ngoài vấn đề Quy hoạch điện VIII, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương cần tập trung là tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp.

Bộ Công Thương cần phải rà soát hệ thống văn bản để ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực thi đầy đủ các cam kết theo các hiệp định FTA đã ký. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai tốt, nắm bắt các cơ hội từ các FTA.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Công Thương cần chú trọng yếu tố con người, chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao phẩm chất chính trị cán bộ, tránh để xảy ra hạn chế, khuyến điểm sai phạm như vừa qua.

Thủ tướng kết luận, Bộ Công Thương phải nghiên cứu ban hành cơ chế chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lãng phí. Ngoài ra, từng lãnh đạo Bộ Công Thương và các cấp phải là tấm gương để cán bộ trong ngành noi theo, chức vụ công tác càng cao thì càng phải nêu gương.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Vùng Đông Nam Bộ phát triển phải nhanh, hài hòa, bao trùm tổng thể và bền vững
BVCL – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, diễn ra ngày 26/11 tại TPVũng Tàu.