Quy hoạch điện VIII phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết
BVCL - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Quy hoạch điện VIII bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết, không được tiêu cực trong xây dựng chính sách.
--Quảng cáo--- banner