Kinh tế

Kiểm kê thử nghiệm tài sản công ở 2 bộ và 3 địa phương

B.Dương 24/05/2024 - 07:44

Chiều ngày 23/5, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn việc triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Theo đó Công văn số 5214/BTC-QLCS của Bộ Tài chính, các đơn vị thực hiện kiểm kê thử nghiệm gồm: Bộ Tài chính (hệ thống Kho bạc Nhà nước); một số đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng.

Về nội dung và thời gian kiểm kê thử nghiệm: Đối với tập huấn, hướng dẫn kiểm kê thử nghiệm trước ngày 20/5; kiểm kê thử nghiệm thực tế từ ngày 20/5 - 10/6; báo cáo, tổng hợp kết quả kiểm kê từ ngày 10 - 30/6.

cdtnd-vn.jpg
Ảnh minh họa

Nội dung Công văn số 5214 của Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm kê thử nghiệm thành lập Tổ kiểm kê do lãnh đạo đơn vị làm Tổ trưởng và các thành viên do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

Bên cạnh đó chuẩn bị hồ sơ, sổ kế toán để phục vụ công tác kiểm kê; Nghiên cứu các Biểu mẫu kiểm kê gửi kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-BTC (các mẫu, biểu kiểm kê thử nghiệm được Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) cập nhật tại đường dẫn theo mã QR code gửi kèm Quyết định số 1138/QĐ-BTC).

Song song đó, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) dự kiến tổ chức các Hội nghị tập huấn, triển khai công tác kiểm kê thử nghiệm nhằm phổ biến Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg; đồng thời hướng dẫn các chỉ tiêu, mẫu biểu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê để phục vụ kiểm kê thử nghiệm.

Dự kiến ngày 27/5, Bộ Tài chính sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công tác kiểm kê thử nghiệm tại Kho bạc Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hà Nội; ngày 28/5, tổ chức tại thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng. Trường hợp Bộ, địa phương cần điều chỉnh thời gian, thành phần cần thông báo cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản).

Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) sẽ cử cán bộ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm kê thử nghiệm trong suốt quá trình kiểm kê thử nghiệm tại Bộ, địa phương (từ kiểm kê thực tế đến tổng hợp, báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm kiểm kê thử nghiệm).

Liên quan đến vấn đề này, trước đó ngày 16/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1138/QĐ-TTg của Bộ Tài chính về việc triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại một số cơ quan, đơn vị nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm kê thử nghiệm tài sản công ở 2 bộ và 3 địa phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO