Bình Dương: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
BVCL - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bình Dương vẫn thực hiện trong suốt thời gian qua, nhất là tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
--Quảng cáo--- banner