Tin 24h

Hội nghị lần thứ 17 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến 4 nội dung lớn

PV 09/05/2023 - 20:44

CLY - Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung: Đề án tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV; việc triển khai Đề án vận động, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

chu-tri-952.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Sáng ngày 9/5, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17, khoá IX.

Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung: Đề án tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV; việc triển khai Đề án vận động, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thuỷ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Kim Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương...

Tăng cường đổi mới, tạo đồng thuận xã hội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tới 4 nội dung chính thảo luận tại Hội nghị.

Đối với nội dung mà Đoàn Chủ tịch sẽ thảo luận, cho ý kiến thống nhất để ban hành Đề án tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội. Ngày 5/5/2023, Ban Bí thư đã họp, thảo luận thống nhất ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội. Ban Thường trực đang phối hợp với Văn phòng Trung ương tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư hoàn thiện Chỉ thị để trình ký ban hành.

Tinh thần chung là Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp lần này tiếp tục làm sâu sắc thêm vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; đánh giá đúng đắn kết quả đã đạt được, chỉ rõ hạn chế nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, yêu cầu cần đạt được trong nhiệm kỳ tới. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam (nếu có); hiệp thương thống nhất cử Ủy ban, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch theo hướng nâng cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý, mở rộng được các Ủy viên đại diện cho các giai cấp, giai tầng trong xã hội có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết, có uy tín cao, đủ sức tập hợp, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với nội dung báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực đã chỉ đạo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước. Bởi vậy, từ nội dung báo cáo, các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị cùng thảo luận, trao đổi, góp ý thêm những nội dung cần thiết với Đảng và Nhà nước để bản tổng hợp, tập hợp của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực sự mang hơi thở cuộc sống, phải phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Chất lượng bản báo cáo sẽ góp phần nâng cao vị thế, uy tín của MTTQ Việt Nam.

chu-tri-951.jpg
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thông tin về Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ làm 7.000 - 8.000 ngôi nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, đây là một Đề án có ý nghĩa chính trị, xã hội và tinh thần nhân văn sâu sắc do Đoàn Chủ tịch kêu gọi các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị hội nghị thảo luận, cho ý kiến thêm về cách thức tổ chức thực hiện, làm sao Đề án của chúng ta thành công, thiết thực giúp đỡ được hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thiết thực củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông tin về nét mới trong việc tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp công tác giữa MTTQ Việt Nam với các cơ quan nhà nước, thông qua ký kết chương trình phối hợp công tác, phản biện xã hội… Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến mỗi một kỳ họp giám sát, Đoàn Chủ tịch, họp Ủy ban, theo tình hình thực tiễn sẽ mời 1 - 2 đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành báo cáo, trao đổi cụ thể một số nội dung để rõ thêm thông tin, tăng cường đồng thuận, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân.

“Vì lẽ đó, tại Kỳ họp lần thứ 17 hôm nay, Ban Thường trực trân trọng mời đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi một số nội dung cụ thể mà cử tri và Nhân dân quan tâm về giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng để chúng ta ngày càng chăm lo tốt hơn cho sự nghiệp trồng người, đào tạo hiền tài, nguyên khí quốc gia”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Từ những nội dung trên, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị đại biểu tham dự sẽ đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các nội dung tại Kỳ họp, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Thẳng thắn, trách nhiệm góp ý vào nội dung tờ trình

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự cũng lắng nghe Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tờ trình nội dung xin ý kiến đại biểu tham dự Hội nghị.

Đối với Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhắc tới 2 nhóm vấn đề lớn. Trước tiên là 5 nhóm vấn đề được chắt lọc, lựa chọn từ kết quả tổng hợp các báo cáo liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và Nhân dân như: Tâm tư, nguyện vọng chung của cử tri và Nhân dân; Tình hình phát triển kinh tế; Các vấn đề xã hội; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Đối với kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh tới 3 nội dung kiến nghị với Đảng và Nhà nước.

Thứ nhất, chỉ đạo nghiên cứu, có các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và sớm phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định việc làm và thu nhập của người lao động; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi của người dân.

Thứ hai, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu kỹ và có phản hồi ý kiến góp ý của cử tri và Nhân dân, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Thứ ba, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phòng chống, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, “giữ an toàn quá mức cần thiết”, không dám giải quyết công việc, trì trệ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của nhân dân.

Về Đề án tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Đề án được xây dựng căn cứ tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bám sát quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, Luật MTTQ Việt Nam, kế thừa kết quả của nhiệm kỳ 2019 - 2024 và yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

chu-tri95.jpg
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến Đại hội như: Chủ đề Đại hội; Thời gian tổ chức Đại hội; Số lượng đại biểu dự Đại hội; Báo cáo Chính trị trình Đại hội; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và công tác nhân sự tại Đại hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các nội dung tờ trình.../.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị lần thứ 17 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến 4 nội dung lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO