Đề xuất thành lập Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Văn hóa - Thể thao | D. Thảo | 15:37 15/09/2022

BVCL - Để bảo tồn, phát huy giá trị hàng trăm ngôi đình và di tích văn hóa, lịch sử cấp thành phố, cấp quốc gia tại TPHCM, Sở VHTT đang đề xuất thành lập Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa TPHCM.

dinhdoclap_bktw.jpg
Đoàn khảo sát Di tích lịch sử Quốc gia Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động thành đánh vào Dinh Độc Lập năm 1968

Chiều 13/9, Đoàn công tác Sở VHTT TPHCM do Giám đốc Sở VHTT TPHCM Trần Thế Thuận làm trưởng đoàn, đã khảo sát công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố - Đình Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, Quận 3) và Di tích lịch sử Quốc gia Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động thành đánh Dinh Độc Lập năm 1968 (Phường 5, Quận 3).

Tại Đình Xuân Hòa, Đoàn ghi nhận thực tế các hạng mục công trình của một ngôi đình cổ đã tồn tại hơn 200 năm giữa trung tâm thành phố, trong đó có một phần mái, trui, kèo, cột đã xuống cấp, cần được tu bổ. Hiện đình còn lưu giữ nguyên vẹn kiến trúc của một ngôi đình cổ Nam bộ và nhiều hiện vật có giá trị về văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật.

Tại Di tích lịch sử Quốc gia Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động thành đánh vào Dinh Độc Lập năm 1968, Giám đốc Sở VHTT TPHCM Trần Thế Thuận đánh giá cao công tác bảo tồn di sản tại đây, đã bảo quản, lưu giữ được nhiều hạng mục, hình ảnh, hiện vật có giá trị cao về lịch sử cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn - Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Để bảo tồn, phát huy giá trị hàng trăm ngôi đình và di tích văn hóa, lịch sử cấp thành phố, cấp quốc gia tại TPHCM, Sở VHTT đang đề xuất thành lập Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa TPHCM.

Qua đó, huy động nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân cùng góp công, góp hiện vật và tài lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong đời sống người dân TPHCM.  


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý