Chùm ảnh: Khai mạc trưng bày tài liệu, hiện vật về 12 kỳ Đại hội Đảng

Tin nhanh 24h | T.T T/h | 14:17 19/01/2021

BVCL - Sáng 19/1, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đã diễn ra khai mạc trưng bày chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội". Với 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được thể hiện qua 3 nội dung chính: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội và Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là hoạt động văn hoá hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện.

Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"diễn ra từ ngày 19/1 đến tháng 5/2021 

Nội dung trưng bày đầu tiên nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tại đây, công chúng có cơ hội được tiếp cận với nhiều tài liệu, hiện vật trưng bày giá trị như: Bản án chế độ thực dân Pháp; Chánh cương, sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ của Đảng…

Không gian trưng bày chân dung Tổng Bí thư qua các thời kỳ 
Ký ức đặc biệt về Đại hội lần thứ III với sự kiện Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn

Các tài liệu, hiện vật trưng bày về nội dung “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”, giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi của cách mạng Việt Nam - kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.


Đũa nhạc trưởng Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn

Một số ấn phẩm về Văn kiện Đại hội Đảng

Trong đó, một số tài liệu, hiện vật tiêu biểu như báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng, tranh cổ động các kỳ Đại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội…; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư…

Tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội… 

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong 3 nội dung quan trọng trong đợt trưng bày này là giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng… Các tài liệu, hiện vật gồm: các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân; hình ảnh hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Các tài liệu, hiện vật gồm: các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân; hình ảnh hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…
Triển lãm sẽ giúp công chúng nói chung và các cán bộ Đảng viên trẻ nói riêng hiểu rõ hơn về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 12 kỳ Đại hội
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết: Triển lãm "Đảng Cộng Sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" sẽ giúp công chúng nói chung và các cán bộ Đảng viên trẻ nói riêng hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - đặc biệt là quá trình hình thành và phát triển của Đảng trong 12 kỳ Đại hội với những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh và phát triển.

* Trước đó vào ngày 18/1, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại".
Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh, hơn 100 tài liệu hiện vật và gần 250 ấn phẩm sách, báo có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay..
Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh, 100 tài liệu hiện vật và gần 250 ấn phẩm sách, báo có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam
Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại"  là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24/1/2021.

Theo
Copy Link

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Cố Tổng Bí thư Trần Phú – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất
Cuộc đời đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng dù dừng lại ở tuổi 27 nhưng sự hy sinh của đồng chí đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ và nhân dân một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh kiên cường của người cộng sản kiên trung mẫu mực.