50% doanh nghiệp dự báo sản xuất kinh doanh quý II/2022 tốt hơn quý trước

Doanh nghiệp | T. Trang | 08:56 19/04/2022

BVCL - Các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo và xây dựng dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh quý II/2022 sẽ khả quan hơn quý I/2022.

Báo cáo điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý của Tổng cục Thống kê cho biết, các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo và xây dựng dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh quý II/2022 sẽ khả quan hơn quý I/2022 khi có tới hơn 80% doanh nghiệp nhận định sản xuất kinh doanh tốt hơn và giữ ổn định.

Theo kết quả khảo sát quý I/2022, có tới 66,6% số doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới tăng và giữ nguyên so với quý IV/2021 (26,8% tăng, 39,8% giữ nguyên), 33,4% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

50% doanh nghiệp dự báo sản xuất kinh doanh quý II/2022 tốt hơn quý trước - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý II/2022 khả quan hơn với 85,4% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên so với quý I/2022 (40,3% tăng, 45,1% giữ nguyên), 14,6% doanh nghiệp dự báo giảm.

Dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý II/2022 so với quý I/2022 tiếp tục tăng với 83,7% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (46,6% tăng, 37,1% giữ nguyên), 16,3% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Theo
Copy Link

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Hội nghị triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ cần tập trung, chủ động xây dựng các đề án, báo cáo được phân công; một số đề án khó, phức tạp, nhạy cảm đã tồn đọng từ các năm trước cần tập trung giải quyết dứt điểm theo chương trình đã đề ra.