Triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng hiệu quả, đúng quy định

Kinh tế | Diệp Trà | 10:26 30/10/2022

BVCL - Để việc triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đảm bảo theo quy định và hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT hải Dương vừa có văn bản gửi UBND huyện, thành phố, thị xã và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

4-enternews-1645616840.jpg
Tỉnh Hải Dương thường xuyên kiểm tra, giám sát các mã số vùng trồng đã được cấp trên địa bàn để đảm bảo vùng trồng luôn duy trì đáp ứng yêu cầu theo quy định

Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đề nghị  UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký cấp mã số vùng trồng theo nhu cầu thực tế của địa phương.

Cụ thể, đối với vùng trồng lĩnh vực trồng trọt: Đăng ký cấp mã số trên phần mềm trực tuyến https://csdltrongtrot.mard.gov.vn để cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp mã số theo yêu cầu (Trình tự, thủ tục đăng ký theo tài liệu hướng dẫn tạm thời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022). Đối với vùng trồng phục vụ xuất khẩu: Nộp hồ sơ trực tiếp về Chi cục Trồng trọt - BVTV để kiểm tra, thẩm định và đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp theo yêu cầu cụ thể của từng nước nhập khẩu. (Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng phụ vụ xuất khẩu theo TCCS 774:2020/BVTV ban hành kèm theo Quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH của Cục Bảo vệ thực vật).

UBND cấp huyện giao nhiệm vụ cho 01 cơ quan chuyên môn (Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hoặc Phòng nông nghiệp/Kinh tế) làm cơ quan đầu mối triển khai việc triển khai cấp và quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn. Tham mưu cho UBND cấp huyện xác định vùng trồng, đối tượng cây trồng, thị trường tiêu thụ… để hướng dẫn tổ chức, cá nhân trên địa bàn đề nghị cấp mã số vùng trồng phù hợp (mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt hoặc mã số vùng trồng xuất khẩu). Hướng dẫn các tổ chức/cá nhân có nhu cầu cấp mã số: hoàn thiện hồ sơ, cập nhật thông tin đề nghị cấp, duy trì mã số vùng trồng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị đình chỉ, thu hồi, hủy bỏ mã số vùng trồng theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các mã số vùng trồng đã được cấp trên địa bàn để đảm bảo vùng trồng luôn duy trì đáp ứng yêu cầu theo quy định; cập nhật các thông tin thay đổi tại vùng trồng (nếu có). Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức/cá nhân đã được cấp mã số vùng trồng; phát hiện và báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về mã số vùng trồng.

Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan đầu mối cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận thông tin, hồ sơ, đề nghị cấp mã số vùng trồng trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho cơ quan chuyên môn cấp huyện về các nội dung có liên quan đến hoạt động cấp, cấp lại, duy trì, thu hồi, quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của vùng trồng cũng như việc sử dụng mã số vùng trồng đã được cấp; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng mã số vùng trồng trên địa bàn; đề nghị thu hồi, hủy bỏ đối với mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu và đình chỉ, hủy bỏ mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt đối với với các vùng trồng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu mã số vùng trồng để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định (định kỳ trước 30/6 và 31/12 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất).


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Công an đồng loạt kiểm tra 18 chi nhánh Công ty F88
BVCL - Công an tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra hành chính về giấy phép kinh doanh, chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự 18 địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88