Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tin nhanh 24h | T.Trang T/h | 18:46 30/01/2021

BVCL - Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội XIII của Đảng, cuối giờ chiều 30/1/2021, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trong ngày 30/1, Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội XIII về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử; các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu Ban kiểm phiếu; đại biểu tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.

Đại hội công bố kết quả bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại diện Đoàn Chủ tịch nghe báo cáo của các trưởng đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quán triệt triển khai công tác bầu cử.

Chiều nay, các đại biểu nghe hướng dẫn ghi phiếu bầu cử và ngay sau đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Nội dung này đã được Đại hội thông qua ngày 28/1.

Tại họp báo trước Đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, các Ủy viên Trung ương khóa XIII được cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên. Trong đó, số Ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 - 60 khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

Ứng viên để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư từ 10 – 15%. Đại hội có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng không quá 30%.

ẢNH: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII:

Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh 2.
Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh 4.
Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh 5.
Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh 6.
Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh 7.
Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh 8.
Theo TTXVN
Copy Link

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý