Thủ tướng: Đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc về công tác quy hoạch

T. Trang| 19/04/2022 18:11

BVCL - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền trong công tác quy hoạch, trên tinh thần tăng cường trách nhiệm tất cả các cấp và cá thể hóa trách nhiệm.

Sáng 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

vnapotalthutuongphamminhchinhchutrihopchinhphuchuyendevecongtacquyhoach6060204-16503367129821209604577.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Chính phủ chuyên đề về công tác quy hoạch (Ảnh: TTXVN)

Các báo cáo tại phiên họp cho biết, để triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban hành 3 Nghị quyết và tổ chức 3 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vấn đề này; ban hành Danh mục các quy hoạch; trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 7 Luật, 1 Pháp lệnh, 2 Nghị quyết; ban hành 42 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 Chỉ thị, 2 Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch nảy sinh những khó khăn, vướng mắc cả trong các quy định tại Luật Quy hoạch; các luật, pháp lệnh liên quan về quy hoạch; trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; đặc biệt những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật về quy hoạch.

Theo quy định của Luật này, cần lập 111 quy hoạch, gồm: 3 quy hoạch quốc gia, 39 quy hoạch ngành quốc gia, 6 quy hoạch vùng và 63 quy hoạch tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay, mới có 7/111 quy hoạch được phê duyệt, chiếm khoảng 6 % (gồm 1 quy hoạch quốc gia, 4 quy hoạch ngành quốc gia, 1 quy hoạch vùng và 1 quy hoạch tỉnh). Tất cả các quy hoạch đang được triển khai tích cực, song số lượng cần phê duyệt còn lại là rất lớn (104 quy hoạch).

Thủ tướng: Đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc về công tác quy hoạch - Ảnh 1.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận đánh giá kết quả công tác quy hoạch, bài học, nguyên nhân; những vướng mắc, khó khăn; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch trong thời gian tới. Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như: khả năng hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch năm 2022; xác định rõ nội hàm của quy hoạch tổng thể quốc gia; mối quan hệ giữa các quy hoạch; vấn đề tích hợp quy hoạch; lựa chọn tư vấn lập quy hoạch; nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch; việc bãi bỏ các quy hoạch về dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm; cải cách hành chính trong công tác quy hoạch; kế thừa, chuyển tiếp các nhiệm vụ trong công tác quy hoạch; phân cấp phân quyền trong lập, phê duyệt quy hoạch...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, công tác quy hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch, quy định việc lập, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, có hiệu lực từ 1/1/2019.

Việc ban hành Luật Quy hoạch góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tập trung vào 3 đột phá chiến lược được Đảng xác định; giải quyết những vấn đề đặt ra và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quy hoạch; thay đổi cách tiếp cận từ quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; tính định hướng trong phát triển được thể hiện tốt hơn; các cấp, các ngành trưởng thành hơn trong công tác quy hoạch…

Thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban nhiều Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị; tổ chức nhiều hội nghị để đôn đốc, rà soát, thúc đẩy công tác quy hoạch. Trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch, công tác quy hoạch có nhiều chuyển biến tích cực, song trên thực tế cũng nảy sinh những khó khăn, vướng mắc do các yếu tố chủ quan và khách quan.

Trên cơ sở thảo luận tại phiên họp, đánh giá kết quả công tác quy hoạch; bài học, nguyên nhân; những vướng mắc, khó khăn; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo, tờ trình kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch.

Theo Thủ tướng, các báo cáo, tờ tình phải thể hiện được các nội dung kiến nghị về điều chỉnh tiến độ lập quy hoạch; sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt để lập các quy hoạch và cho phép huy động xã hội hóa cho công tác quy hoạch; cho phép lập đồng thời các quy hoạch; các quy hoạch đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 được tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung theo quy đinh của pháp luật; cho phép các đơn vị nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia xây dựng quy hoạch theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, có kinh phí…

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền trong công tác quy hoạch, trên tinh thần tăng cường trách nhiệm tất cả các cấp và cá thể hóa trách nhiệm. Trong đó phân định rõ cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, lập quy hoạch.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình Thường vụ Quốc hội xem xét. Đồng thời tiếp tục thúc đẩy công tác quy hoạch, nhằm khơi thông, huy động các nguồn lực cho phát triển, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, chọn một số quy hoạch để ưu tiên thực hiện, như quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và một số ngành quan trọng... trên nguyên tắc đảm bảo tiến độ, chất lượng và khả thi.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng: Đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc về công tác quy hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO