TANDTC sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Tòa án | Mai Đỉnh | 15:33 13/07/2020

(BVCL) - Sáng 2/7, Công đoàn TANDTC tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, nguyên Phó Chánh án TANDTC, Chủ tịch Công đoàn TANDTC chủ trì Hội nghị.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Phó Chủ tịch Công đoàn TANDTC; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn TANDTC; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thuộc TAND khu vực Hà Nội; thành viên các Ban chuyên môn của Công đoàn TANDTC.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn, Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính TANDTC trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt Sơ kết kết quả hoạt động của Công đoàn TANDTC 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 TANDTC sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Phó Chủ tịch Công đoàn TANDTC phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị

Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2020, hoạt động của Công đoàn TANDTC được triển khai trong bối cảnh cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng liên quan tới xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của TAND và đất nước... Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo các Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên chia sẻ đối với đoàn viên trong đơn vị khắc phục mọi hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn được quan tâm.

Chế độ việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc và việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đoàn viên công đoàn được đảm bảo đúng quy định pháp luật nên đại đa số đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Ban Chấp hành Công đoàn TANDTC và Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng như lãnh đạo TANDTC phát động, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị. 

 TANDTC sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền bàn giao cương vị phụ trách công tác Công đoàn TANDTC cho đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Phó Chủ tịch Công đoàn TADNTC.

Trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua: Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tiếp tục phát động phong trào thi đua theo chủ đề của hệ thống TAND “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào xây dựng người cán bộ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong toàn thể đoàn viên công đoàn với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả và thiết thực, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;...

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2020, công đoàn TANDTC xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn theo đúng hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam; thực hiện hướng dẫn số 174/CĐVC ngày 10/6/2020 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác một cách khoa học. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn; làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; 

Tích cực phát động và thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, gắn với cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC Tòa án “Trung thực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tích cực hưởng ứng, tham gia đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2020) đề ra tại Chỉ thị số 02/CT-CA ngày 10/6/2019 của Chánh án TANDTC; duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp quỹ ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai, bão lụt và các phong trào khác do cơ quan, đơn vị cũng như Công đoàn các cấp phát động...

 TANDTC sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Chủ tịch Công đoàn TANDTC cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu Công đoàn đặt ra từ đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm của TANDTC, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, hoạt động Công đoàn TANDTC đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Ban cán sự, Chánh án TANDTC, đặc biệt là để tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng TAND phát động cần tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác TAND năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng còn lại. Trong đó, cần tập trung tổ chức, triển khai, thực hiện và bám sát theo 7 chuyên đề như trong báo cáo đã nêu.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền đã bàn giao cương vị phụ trách công tác Công đoàn TANDTC cho đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chủ tịch Công đoàn TANDTC. 

Tiếp nhận bàn giao, phát biểu nhận nhiệm vụ, Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Phó Chủ tịch Công đoàn TANDTC đã đánh giá cao những thành tích đạt trong chuyên môn cũng như trong đoàn thể của đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, đồng thời xin hứa Ban Chấp hành Công đoàn TANDTC sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả mà đồng chí đã để lại, cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị phụ trách công tác Công đoàn TANDTC, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ cảm ơn đồng chí Nguyễn Thúy Hiền đã có những chỉ đạo kế hoạch công tác nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cho Công đoàn TANDTC. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ mong muốn trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền sẽ tiếp tục có những đóng góp cho Tòa án.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ cũng đã gợi mở nhiều nội dung quan trọng định hướng hoạt động công đoàn trong thời gian tới để Công đoàn TANDTC tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động...


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý