Tòa án địa phương

TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An): Thấm nhuần lời dạy của Bác

Hoàng Minh – Văn Đạt 24/05/2023 - 14:55

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Tòa án - "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", "gần dân, học dân, hiểu dân và giúp dân", trong những năm qua, TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, vươn lên để góp phần viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang.

Chú trọng công tác cán bộ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặc biệt chú trọng đến công tác Tòa án. Người coi Tòa án là cơ quan trọng tâm của ngành tư pháp, tư pháp là một hệ thống trọng yếu của chính quyền. Việc phát triển ngành tư pháp là cơ sở để xã hội phát triển. Người từng nói: “Tư pháp có tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt người dân mới có được hệ thống pháp luật bảo vệ nhân dân, có được ánh sáng Đảng dìu dắt”.

Thực hiện lời dạy của Bác, đồng thời nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, TAND huyện Quỳ Hợp đã từng bước hoàn thiện hơn với phương châm: “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, quyết tâm xây dựng ngành TAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”.

Để thực hiện được quyết tâm này, TAND huyện Quỳ Hợp chú trọng xây dựng đội ngũ đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy tắc ứng xử của ngành, quy chế làm việc của cơ quan.

Các quy tắc chuẩn mực được áp dụng thống nhất tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, công chức trong công việc hằng ngày, nhắc nhở mọi người luôn thực hiện nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống, quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân.

toa_quy_hop_1.jpg
Chi bộ TAND huyện Quỳ Hợp (thứ 6 từ trái sang) là 1 trong 9 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Sầm Thị Sương, cán bộ TAND huyện Quỳ Hợp chia sẻ: “Trong quá trình công tác, bản thân tôi đã được các anh em đồng nghiệp trong cơ quan hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho tôi được tham gia nhiều lớp học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Cụ thể, bản thân tôi đã được tham gia học lớp đào tạo về nghiệp vụ Thẩm phán. Trong quá trình công tác, tôi đã luôn cố gắng trau dồi, học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp và những thế hệ đi trước”.

Để có được đội ngũ cán bộ TAND huyện như hiện nay là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự đảng và lãnh đạo TAND tỉnh; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ thời gian qua luôn được thực hiện kịp thời theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị.

TAND huyện Quỳ Hợp luôn nhận thức đúng đắn về công tác cán bộ, coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt hàng đầu nên thường xuyên tham mưu với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo TAND tỉnh củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị.

Đồng thời, TAND huyện Quỳ Hợp cũng tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đảm bảo phục vụ công tác ngày càng hiệu quả, có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng bị động trong công tác cán bộ.

toa_quy_hop_2.jpg
TAND huyện Quỳ Hợp xét xử lưu động tại xã Châu Cường ngày 23/2/2023.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng luôn quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên; thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Qua đó, cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã phát huy năng lực, tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức của người cán bộ TAND, nhất là đối với cán bộ Thẩm phán phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn tận tâm với công việc.

Tập trung thực hiện tốt những yêu cầu cải cách tư pháp

Với nhiệm vụ công tác chuyên môn là giải quyết, xét xử các loại án, trong những năm qua, đơn vị cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả. Các vụ án, các bị cáo đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Cùng với đó, công tác xét xử lưu động án hình sự và xét xử án điểm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các phiên tòa đều có đầy đủ các ban, ngành, đoàn thể của địa phương và đông đảo người dân tham dự, theo dõi. Nhờ đó, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật đạt ở mức cao.

toa_quy_hop_3.jpg
Ông Đào Văn Đạt - Chánh án TAND huyện Quỳ Hợp tham gia hòa giải tranh chấp đất tại xã Châu Lộc.

Hàng năm, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính có nhiều bước chuyển rõ nét. Chỉ tính từ 01/01/2021 đến 31/12/2022, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu xét xử năm sau đều cao hơn năm trước, có những chỉ tiêu thi đua vượt trên 20% so với quy định của Hội đồng thi đua khen thưởng TAND.

Cụ thể, đơn vị đã thụ lý/xét xử 754/768 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 98% (tăng 112 vụ, việc so cùng kỳ). Trong đó, án hình sự thụ lý 194 vụ/312 bị can, đã xét xử 192 vụ/310 bị cáo, đạt tỷ lệ 98,9% (tăng 20 vụ so cùng kỳ); án dân sự thụ lý 352 vụ, đã giải quyết 341 vụ, đạt tỷ lệ 96,8% (tăng 30 vụ, việc so cùng kỳ).

Các vụ án hình sự, dân sự đều được giải quyết đúng quy định của pháp luật, không có vụ án hình sự nào xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính đều được giải quyết trong thời hạn luật định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Số lượng các vụ án có kháng cáo, kháng nghị thấp; số vụ án bị cải sửa không đáng kể; đặc biệt không có vụ án nào bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Đơn vị cũng đã họp xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đối với 215 đối tượng trên địa bàn các xã trong huyện.

toa_quy_hop_4.jpg
Họp xét đưa các đối tượng ở huyện Quỳ Hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại án, TAND huyện Quỳ Hợp còn tham mưu và phối hợp với các cơ quan chức năng như VKS, Công an, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội và một số cơ quan chức năng khác để đưa ra những phương pháp, phương án giải quyết tối ưu nhất, được các ngành, chức năng đánh giá cao và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bà Trần Thị Hiền ở xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An chia sẻ: “Hằng năm, TAND huyện Quỳ Hợp đều mở các phiên tòa lưu động xét xử các vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy. Qua đó, giúp những người dân như chúng tôi hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy đồng thời hiểu biết thêm về pháp luật của Nhà nước”.

Ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực đó, nhiều năm liên tục từ 2015-2019, TAND huyện Quỳ Hợp đã đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Năm 2015 và 2017 được Chánh án TANDTC tặng bằng khen và năm 2018 TAND huyện Quỳ Hợp đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đặc biệt, năm 2021, đơn vị được TAND tỉnh Nghệ An xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được TANDTC tặng Cờ thi đua.

Năm 2022, TAND huyện Quỳ Hợp được TANDTC công nhận danh hiệu là “Tập thể lao động xuất sắc” và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Chi bộ 2 năm liền (2021 - 2022) được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu.

Năm 2023, TAND huyện Quỳ Hợp là 1 trong 9 tập thể được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Nghệ An.

Ông Đào Văn Đạt - Chánh án TAND huyện Quỳ Hợp cho biết: “Công việc, số lượng án ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước, tính chất phức tạp nhiều về số lượng, cán bộ trong thời gian tới càng ngày càng giảm so với trước đây cho nên số lượng án đó với số người đó, cơ quan xác định sẽ rất nặng nề. Bên cạnh công việc, đơn vị đã cố gắng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho anh em. Sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, áp lực đơn vị đã phối hợp với công đoàn tổ chức cho anh em tham gia các môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông nhằm vui chơi giải trí, thư giãn thoải mái để làm việc có hiệu quả hơn”.

“Trong công tác chuyên môn, đơn vị đã căn cứ vào trình độ, năng lực của các Thẩm phán để đưa, giao những vụ án. Những đồng chí nào lâu năm, có kinh nghiệm thì giao những vụ án khó, đồng chí nào mới, kinh nghiệm ít thì giao những vụ án dễ để mục đích giải quyết nhanh các loại án mà Tòa án thụ lý”, ông Đạt cho biết thêm.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, TAND huyện Quỳ Hợp tiếp tục tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc, sáng tạo, áp dụng nhiều giải pháp khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Và với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể đơn vị, TAND huyện Quỳ Hợp sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành TAND tỉnh Nghệ An, xứng đáng là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An.

Thực tiễn sinh động giúp mỗi cán bộ, đảng viên ở TAND huyện Quỳ Hợp càng thấm thía hơn lời Bác dạy: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư". Lời dạy ân cần và sâu sắc đó của Bác là kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ở TAND huyện Quỳ Hợp, để họ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh về mọi mặt; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TAND tỉnh Nghệ An và hệ thống TAND các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An): Thấm nhuần lời dạy của Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO