TAND hai cấp tỉnh Sơn La đẩy mạnh xét xử các vụ án theo hình thức trực tuyến
BVCL - Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội và chỉ đạo của TANDTC, TAND hai cấp tỉnh Sơn La đã khắc phục khó khăn, tổ chức tốt các phiên tòa xét xử trực tuyến, bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần tiết kiệm chi phí cho xã hội, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Tòa án.
--Quảng cáo--- banner