Bình Định: Sở Giao thông vận tải về đích hàng loạt dự án vượt kế hoạch
BVCL - Sở GTVT Bình Định cho biết đơn vị đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ và sẽ hoàn thành toàn bộ 14/14 công trình trong năm 2022, sớm hơn kế hoạch 3 năm so với Đề án, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.
--Quảng cáo--- banner