Y tế

Quy định mới về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

D. Minh 28/02/2024 - 15:42

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; trong đó quy định cụ thể đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

Theo đó, không xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" cho cá nhân đã bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; chưa xem xét đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" cho cá nhân đang trong thời hiệu thi hành hình thức kỷ luật khiển trách hoặc có liên quan đến vụ, việc mà cơ quan có thẩm quyền đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật, đang có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, xử lý hoặc có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực do các cơ quan truyền thông, báo chí phản ánh đang được xác minh, làm rõ.

ghep-tang-va-vaccine-1629810776593255398766-1-.jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" được quy định tại Nghị định số 25/2024/NĐ-CP phải có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế, đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

Chủ nhiệm ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên; là thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên; là thư ký ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên; thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên; chủ nhiệm ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên; tác giả ít nhất 1 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

Tuy nhiên, không yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn về nhiệm vụ khoa học - công nghệ, sáng kiến đối với cá nhân công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ và công tác trong các lĩnh vực: Phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, cấp cứu 115, hồi sức cấp cứu hoặc công tác trong các cơ sở giam giữ.

Bên cạnh đó, cá nhân nêu trên phải có thành tích xuất sắc trong công tác y tế, đạt một trong các tiêu chuẩn: Đã được tặng Huân chương Lao động hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc từ hạng Ba trở lên; được tặng ít nhất 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; được tặng ít nhất 3 Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh; đã ít nhất 2 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, tỉnh và ít nhất 1 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh; ít nhất 6 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 2 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên…

Cũng theo Nghị định, cá nhân công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ ngoài đạt được các tiêu chuẩn sau: Có ít nhất 5 năm tính đến thời điểm xét tặng được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 3 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh ít nhất 1 lần.

Trong khi đó, người được xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" phải có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế, đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

Chủ nhiệm ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên; thành viên nghiên cứu chính thực hiện 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên; tác giả ít nhất 2 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận; tác giả hoặc đồng tác giả ít nhất 1 sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận độc quyền sáng chế.

Có thành tích xuất sắc trong công tác y tế góp phần cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Đã được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" hoặc "Anh hùng lực lượng vũ trang"; được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; tặng Huân chương Lao động hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc từ hạng Ba trở lên; được tặng 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định mới về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO