Khi hành quyết phạm nhân thời cổ đại, vì sao đao phủ thà dùng đao cùn, không chịu mài sắc?
Trong xã hội Trung Hoa cổ đại, có rất nhiều hình thức xử phạt những người phạm tội, tùy vào mức độ phạm tội mà bị khép vào các hình phạt khác nhau và mức độ cao nhất chính là xử tử. Xử tử cũng có nhiều hình thức và chém đầu là một trong số đó.
--Quảng cáo--- banner