Hải Dương: Khánh thành xưởng sơ chế và bảo quản nông sản hơn 60 tỷ đồng
BVCL - Ngày 4/11, tại Hải Dương, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) phối hợp cùng Cộng đồng phát triển nông thôn Hàn Quốc (KRC) và UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khánh thành xưởng sơ chế và bảo quản nông sản tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính (xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng) và HTX Tân Minh Đức (xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc).
--Quảng cáo--- banner