Ngân hàng Nhà nước thông tin liên quan đến lãi suất
BVCL - Từ ngày 6/3/2023, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi. Trong đó, 4 NHTM nhà nước giảm 0,2%/năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính từ ngày 27/02/2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.
--Quảng cáo--- banner