Điều tra - Bạn đọc

Hòa Bình: Cần làm rõ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu

Vĩnh Phúc 20/04/2023 13:45

Công ty TNHH Ngọc Anh (số nhà 90, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 04 phường Thái Bình, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) trúng hàng loạt gói thầu sát giá có chỉ số tiết kiệm thấp tại TP. Hòa Bình, nhưng doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng lại có số liệu khác nhau.

Thông tin sai lệch trong hồ sơ dự thầu

Ngày 28/12/2022, ông Phan Văn Khôi - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) TP. Hòa Bình ký Quyết định số 182/QĐ-BQLDA ĐTXD TP. Hòa Bình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nâng cấp đường trung tâm phường Dân Chủ, TP. Hòa Bình. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Ngọc Anh - Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vạn Long - Công ty Cổ phần Lạc Thịnh, với giá bỏ thầu là 36.278.658.000 VNĐ.

anh-1-dan-chu.jpg
anhr4-dan-chu.jpg
Quyết định số 182/QĐ – BQLDA ĐTXD TP. Hòa Bình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nâng cấp đường trung tâm phường Dân Chủ, TP. Hòa Bình.

Theo hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại gói thầu trên, tiêu chí đánh giá bao gồm doanh thu bình quân hoạt động xây dựng hàng năm của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu có giá trị tối thiểu là 22.002.503.000 VNĐ. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự bao gồm 01 công trình độc lập, tức từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm đóng thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 công trình có loại kết cấu mặt đường bê tông nhựa, hoặc láng nhựa, cấp IV là 18.152.065.000 VNĐ với tư cách nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ…

ubnd-tp.-hoa-binh.jpg
Trụ sở UBND Thành phố Hòa Bình

Theo tìm hiểu của phóng viên: Công ty Ngọc Anh đã tham dự 23 gói thầu, trúng 20 gói, 02 gói chưa có kết quả, 01 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 112 tỷ đồng. Công ty Lạc Thịnh tham dự 13 gói thầu, trúng 12 gói, 01 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 99 tỷ đồng. Công ty Vạn Long đã tham dự 02 gói thầu, trúng 02 gói. Tổng giá trị trúng thầu là hơn 48 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước khi trúng gói thầu nâng cấp đường trung tâm phường Dân Chủ, TP. Hòa Bình do BQLDA ĐTXD TP. Hòa Bình làm chủ đầu tư, 03 công ty Ngọc Anh, Vạn Long, Lạc Thịnh chưa thực hiện gói thầu nào có giá trị hơn 18 tỷ.

Hơn nữa, năng lực kinh nghiệm của Công ty Ngọc Anh có nhiều điểm bất thường cần được làm rõ. Doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng trong 03 năm gần nhất (2019, 2020, 2021) không khớp nhau tại một số gói thầu khác.

Cụ thể, ngày 30/08/2022, gói thầu cải tạo, sửa chữa nhà hiệu bộ, phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Nam Phong do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Phong làm chủ đầu tư, được ký quyết định số 152/QĐ – PGD& ĐT huyện Cao Phong phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Ngọc Anh là đơn vị trúng thầu. Theo hồ sơ dự thầu, Công ty Ngọc Anh có kê khai doanh thu bình quân hoạt động xây dựng trong 03 năm gần nhất (2019, 2020, 2021) là hơn 11, 8 tỷ đồng.

Đến ngày 21/10/2022, theo quyết định số 90/QĐ – PGD &ĐT TP. Hòa Bình, do ông Lê Văn Công – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hòa Bình ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nâng cấp nhà lớp học 20 phòng, nhà hiệu bộ và phụ trợ trường THCS Lê Quý Đôn. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty Dũng Thành – Ngọc Anh – Việt An. Công ty Ngọc Anh lại kê khai doanh thu bình quân hoạt động xây dựng trong 03 năm gần nhất (2019, 2020, 2021) chỉ là hơn 8,7 tỷ đồng.

qqqq1.jpg
Chỉ với 02 gói thầu khác nhau, doanh thu bình quân hoạt động xây dựng ( năm 2019, 2020, 2021) của Công ty Ngọc Anh ra những số liệu không khớp nhau.

Như vậy với các gói thầu khác nhau doanh thu bình quân hoạt động xây dựng của Công ty Ngọc Anh lại có những số liệu khác nhau. Câu hỏi được đặt ra là: Doanh thu bình quân hoạt động xây dựng (2019, 2020, 2021) thật sự của Công ty Ngọc Anh là bao nhiêu? Năng lực thực sự của liên danh Ngọc Anh – Lạc Thịnh – Vạn Long có đáp ứng được gói thầu có giá trị hơn 36 tỷ đồng tại Ban QLDA ĐTXD TP. Hòa Bình?

Liên tục trúng gói thầu sát giá, chỉ số tiết kiệm thấp

Theo tìm hiểu của phóng viên (PV) từ dữ liệu hoạt động đấu thầu, các gói thầu do Công ty Ngọc Anh tham gia liên tục trúng thầu sát giá, chỉ số tiết kiệm cho ngân sách rất thấp.

Đơn cử gói thầu cải tạo, nâng cấp đường giao thông xóm Tân Thành và xóm Giếng xã Hợp Thành, theo quyết định số 151/QĐ – BQLDA ĐTXD TP. Hòa Bình do ông Phan Văn Khôi – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD TP. Hòa Bình ký ngày 28/12/2022 có giá trị trúng thầu là 9.380.997.000 VNĐ, giá gói thầu là 9.406.213.000 VNĐ. Công ty TNHH Trọng Cường 68 và Công ty Ngọc Anh là đơn vị trúng thầu, tiết kiệm khoảng hơn 25 triệu đồng, tương đương 0,2 %.

Cũng trong ngày 28/12/2022, tại gói thầu nâng cấp đường trung tâm phường Dân Chủ, TP. Hòa Bình, ông Phan Văn Khôi – Giám đốc BQLDA TP. Hòa Bình lại ký quyết định số 182/QĐ – BQLDA ĐTXD TP. Hòa Bình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho liên danh Công ty Ngọc Anh – Công ty Vạn Long – Công ty Lạc Thịnh tham dự và trúng thầu với giá 36.278.658.000 VNĐ trong khi giá trị của gói thầu là 36.304.130.000 VNĐ. Gói thầu này tiết kiệm hơn 25 triệu đồng, tương đương 0,07%.

Trước đó, tại gói thầu số 12 thi công xây dựng công trình dự án nâng cấp nhà lớp học 20 phòng, nhà hiệu bộ và phụ trợ trường THCS Lê Quý Đôn, ngày 21/10/2022 ông Lê Văn Công – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hòa Bình ký quyết định phê duyệt lựa chọn liên danh Công ty Dũng Thành – Ngọc Anh – Việt An trúng thầu với giá trị là 24.042.071.000 VNĐ, trong khi giá trị gói thầu 24.071.591.000VNĐ, tiết kiệm hơn 29 triệu đồng, tương đương 0,12%.

Để có thông tin khách quan, làm rõ những nghi vấn về năng lực của liên danh nhà thầu Ngọc Anh – Lạc Thịnh – Vạn Long, PV đã đặt lịch với UBND. TP Hòa Bình để tìm hiểu sự việc.

Tại văn bản số 1066/UBND – VP, ngày 03/04/2023 của UBND TP. Hòa Bình về việc phối hợp làm việc theo đề nghị của PV Báo Công lý có nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND TP. Hòa Bình, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, nghiên cứu nội dung đề nghị tham mưu cho UBND Thành phố chuẩn bị tài liệu và các nội dung liên quan, tiếp và trả lời phóng viên đảm bảo đúng trình tự và quy định.

anh-5-dan-chu.jpg
Văn bản số 1066/UBND – VP, ngày 03/04/2023 của UBND TP. Hòa Bình về việc phối hợp làm việc theo đề nghị của PV Báo Công lý.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với PV Báo Công lý, ông Phan Văn Khôi – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD TP. Hòa Bình lại giao cho đại diện đơn vị tư vấn trả lời PV. Khi PV đề nghị ông Khôi phối hợp cung cấp thông tin làm rõ năng lực kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định của Luật Báo chí, ông Khôi từ chối với lý do đó là bí mật của nhà thầu. Vị Giám đốc này cho rằng: “Tài liệu là tài sản của bên công ty tư vấn, bên tư vấn đã đăng tải đầy đủ, còn tôi cũng đã liên hệ nhà thầu và nhà thầu xác định việc kê khai là đúng”.

Như vậy, với việc sai lệch thông tin trong hồ sơ dự thầu của Công ty Ngọc Anh về doanh thu bình quân hoạt động xây dựng (trong các năm 2019, 2020, 2021); cùng việc công ty này liên tục trúng những gói thầu sát giá, chỉ số tiết kiệm thấp, khiến dư luận nghi ngờ về năng lực thực sự của Công ty Ngọc Anh, cũng như các liên danh có Công ty Ngọc Anh tham gia. Đề nghị UBND TP. Hòa Bình và các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khẩn trương xác minh, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của Công ty Ngọc Anh; đồng thời đưa ra biện pháp xử lý (nếu có vi phạm).

Tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu quy định rất rõ: Trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực, vi phạm hành vi bị cấm, nhà thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Cần làm rõ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO