Doanh nghiệp

Giai đoạn 2024-2025: Thaiholdings tập trung tìm kiếm quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng

Hương Thảo 23/04/2024 - 20:00

Thời kỳ sôi động của ngành bất động sản đã đi qua, nên 2024 - 2025 không phải giai đoạn nước rút bán hàng, thu hồi lợi ích đầu tư nhằm ghi nhận doanh thu hay lợi nhuận; mà là giai đoạn tập trung tìm kiếm quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng, các hạng mục đầu tư tài chính để trong dài hạn có thể tăng hiệu quả đầu tư và giá trị thặng dư bền vững.

z5375456705548_f8cd3abd49a7e79fdc03ed75cc3dabc4.jpg
Ông Nguyễn Chí Kiên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings đang điều hành Đại hội.

Đây là kế hoạch, mục tiêu của Công ty Cổ phần Thaiholdings đưa ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 tổ chức ngày 23/4/2024, tại Hà Nội.

Năm 2024 là cột mốc quan trọng để Thaiholdings tăng tốc hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 và là tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. HĐQT đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2024.

Cụ thể: Doanh thu thuần hợp nhất đạt: 1.114 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 125 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 68 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận năm 2024 được thu hẹp so với năm trước do HĐQT và Ban Điều hành nhận định thời kỳ sôi động của ngành bất động sản đã đi qua, nên đây không phải giai đoạn nước rút bán hàng, thu hồi lợi ích đầu tư nhằm ghi nhận Doanh thu hay Lợi nhuận, mà là giai đoạn tập trung tìm kiếm quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng, các hạng mục đầu tư tài chính để trong dài hạn có thể tăng hiệu quả đầu tư và giá trị thặng dư bền vững.

Ngoài ra, Công ty cũng đề ra những lộ trình ngắn hạn và dài hạn, xây dựng bộ máy ổn định để khi thị trường có sự ủng hộ từ vĩ mô sẽ luôn sẵn sàng cho giai đoạn trở lại của nền kinh tế và thị trường trong tương lai.

z5375456854404_277284467dfe4b2b190c0bf35ba07a29.jpg
Các cổ đông tham gia biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, cũng như mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT định hướng Thaiholdings sẽ không trở thành một tập đoàn đa ngành mà chỉ tập trung vào phát triển 02 ngành nghề hiện đang có thế mạnh là đầu tư tài chính và bất động sản.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, HĐQT luôn đảm bảo nguyên tắc đầu tư an toàn, minh bạch, không vượt ngưỡng cảnh báo và rủi ro tài chính.

Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty tiếp tục triển khai các Dự án hiện có như: Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc; Dự án Khu phức hợp Kim Liên.

Ngoài ra, HĐQT định hướng trong năm 2024, sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng để M&A. Đây là những dự án đảm bảo yếu tố pháp lý, tuân thủ quy định của pháp luật, chi phí đầu tư ban đầu phù hợp.

z5375456377952_61673423c8e18b4663c06d459a94672d.jpg
Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 đã được đại hội tiến hành bình bầu.

Ngoài ra, các công tác như triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Thaiholdings, tăng cường công tác quản trị rủi ro;

Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2, nâng cấp vị thế của Công ty trong ngành Tài chính và Bất động sản; Bám sát và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT sẽ được Ban Lãnh đạo tập trung triển khai.

Năm 2023, Thaiholdings đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan: Doanh thu thuần cả năm đạt 1.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 224,5 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch mà Công ty xây dựng từ đầu năm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT

- Ông Vũ Ngọc Định – Thành viên HĐQT

- Bà Vũ Thanh Huệ - Thành viên HĐQT

- Ông Phan Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

- Bà Trần Thị Thanh Giang – Thành viên độc lập HĐQT

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thaiholdings nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà Nguyễn Thu Vân – Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Dư Thị Hải Yến - Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Bùi Thị Thanh Nhàn – Thành viên Ban Kiểm soát

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giai đoạn 2024-2025: Thaiholdings tập trung tìm kiếm quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO