Doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ Việt thực hành ESG hiệu quả
BVCL - ESG hiện là xu hướng được nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp chú trọng nhằm phát triển bền vững. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Việt đã thực hành tiêu chuẩn này từ lâu, nhờ đó đảm bảo được hoạt động kinh doanh bền vững. Tiêu biểu là Tập đoàn Masan.
--Quảng cáo--- banner