Đảng bộ xã Thái Hòa: 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Hoàng Vũ| 10/10/2022 07:00

BVCL - Thực tiễn cách mạng xã Thái Hòa (Bình Giang, Hải Dương) trong suốt 75 năm qua (20/10/1947 - 20/10/2022) đã chứng minh sự lãnh đạo của Ðảng bộ là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành tựu và kết quả đã đạt được. Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng bộ xã được tôi luyện, không ngừng trưởng thành, tích lũy thêm kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Truyền thống hào hùng

Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã tạo lên một bước ngoặt vĩ đại đối với phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Tin theo Đảng, trung thành với Đảng, được Đảng lãnh đạo, chỉ lối, truyền thống yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm lại được trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong mỗi con người Thái Hòa. Cách mạng tháng 8/1945 thành công chính quyền cách mạng đã về tay nhân dân, nhưng thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Trong thời điểm vận mệnh dân tộc “Ngàn cân treo sợi tóc” ấy những người con ưu tú của quê hương Thái Hòa đã sớm giác ngộ lý tưởng cộng sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đoàn kết đứng lên đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước.

anh-1-dang-bo-xa-thai-hoa-75-nam-xay-dung-va-phat-trien..jpg
Lãnh đạo huyện Bình Giang chúc mừng 70 năm ngày thành lập Chi bộ đảng xã Thái Hòa (20/10/1947 - 20/10/2017)

Ngày 20/10/1947, chi bộ Đảng xã Thái Hòa ra đời, là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở địa phương. Dưới sự lãnh đạo của cấp trên, chi bộ Đảng Thái Hòa đã vững vàng trên mọi mặt trận, vừa xây dựng quê hương vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hòa vẫn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa non sông thu về một mối và cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ xã Thái Hòa tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, từng bước đẩy lùi khó khăn, vượt qua thử thách, xây dựng quê hương Thái Hòa ngày càng giàu đẹp, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Với những thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hòa đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 1963, nhiều huân, huy chương các loại và bằng khen cho nhân dân và cán bộ có thành tích trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Vững bước đi lên

Tròn 75 năm với 32 kỳ Đại hội, Đảng bộ xã Thái Hòa đã đề ra các chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo phong trào cách mạng phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã luôn xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thoát nghèo bền vững làm mục tiêu phát triển.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã đã đề ra nhiều nghị quyết, giải pháp phù hợp để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của xã, tranh thủ thời cơ, vận hội, sự giúp đỡ của tỉnh, của huyện, tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, theo hướng hàng hóa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển các ngành, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có lợi thế; từng bước xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thực hiện hiệu quả, sáng tạo… Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hòa đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nhất trí, không ngừng đổi mới, lãnh đạo nhân dân trong xã vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới quốc gia, xã Thái Hòa đã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017 và từng bước nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trước năm 2025, mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

anh-2-dang-bo-xa-thai-hoa-75-nam-xay-dung-va-phat-trien.jpg
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thái Hòa lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm và tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Đảng bộ luôn đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thực đến hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, niềm tin trong nhân dân.

100% số chi bộ nông thôn đã bố trí đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn. Công tác phát triển Đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng; tất cả các thôn, cơ quan, đơn vị đều có tổ chức Đảng. Dưới sự lãnh đạo của chi Đảng bộ xã, từ chỗ chỉ có 7 đồng chí đến nay Đảng bộ xã có 305 đồng chí sinh hoạt ở 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Trong quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, 142 đồng chí đã được huy hiệu Đảng, trong đó có: 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổỉ Đảng; 18 đồng chí tặng Huy hiệu 55 tuổi năm Đảng; 11 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 41 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và có 50 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát huy truyền thống 75 năm qua, trong thời gian tới Đảng bộ xã Thái Hòa xác định phải tiếp tục đổi mới, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh; của huyện; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, huy động tối đa nguồn lực để phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung nâng cao tốc độ, chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị của các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ xã Thái Hòa: 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO