Đã có gần 250 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Đời sống | D. Thảo | 15:34 03/06/2022

BVCL - Tính đến nay đã có tổng cộng 249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), mới đây nhất là 5 thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng đã được kết nối NSW.

cong-mot-cua-quoc-gia-h1_yjmn_uabn.jpg
Ảnh minh họa

Thông tin từ Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, tính đến nay đã có tổng cộng 249 thủ tục của 13 bộ, ngành kết nối NSW.

Mới đây nhất, 5 thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng vừa được kết nối NSW gồm: Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với đoàn khách du lịch, đoàn khách công vụ xuất cảnh, nhập cảnh; Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh; Thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền; Thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực tại cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển; Thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử đối với người nhận thị thực tại cửa khẩu.

Tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020, Bộ Quốc phòng có 6 thủ tục hành chính cần triển khai trên NSW.

Sau khi triển khai chính thức 5 thủ tục hành chính, thủ tục hành chính còn lại là: “Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh” sẽ được Bộ Quốc phòng triển khai trong thời gian tới.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý