Tòa án nhân dân

Cục Kế hoạch Tài chính TANDTC tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Mai Đỉnh 28/04/2023 - 11:58

Ngày 27/4, Cục Kế hoạch Tài chính (KHTC) TANDTC tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cơ quan TANDTC.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Văn Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn TANDTC, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục KHTC.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Cục KHTC đã phải đối mặt với những khó khăn lớn do ảnh hưởng sâu rộng và toàn diện của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục KHTC; sự nỗ lực, trách nhiệm của Ban Chấp hành cùng nhiệt huyết và đoàn kết của các công đoàn viên Cục KHTC, Công đoàn Cục KHTC đã vượt qua những khó khăn, thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023.

daihoi-cd-cuckhtc6.jpg
Đồng chí Lương Văn Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn TANDTC, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục KHTC phát biểu tại Đại hội.

Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Công đoàn Cục KHTC đã chủ động tham mưu với Thủ trưởng đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức.

Công đoàn đã tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, cán bộ công chức về các thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giúp cho đoàn viên, cán bộ công chức được thụ hưởng các ưu đãi từ việc triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”. Các hoạt động xã hội chăm lo cho đoàn viên, cán bộ công chức gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo được Ban Chấp hành Công đoàn Cục quan tâm, thực hiện tốt.

Ngoài ra, Công đoàn Cục KHTC thường xuyên tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của hệ thống TAND.

Mặt khác, việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, chất lượng công tác được nâng cao, nội bộ đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

daihoi-cd-cuckhtc5.jpg
Quang cảnh Đại hội Công đoàn Cục KHTC nhiệm kỳ 2023-2028

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đơn vị tiếp tục được quan tâm thực hiện và có những chuyển biến nhất định. Công tác sắp xếp, phân công cán bộ, công chức trong đơn vị làm việc theo đúng chức danh, vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và yêu cầu công tác được Chi ủy và Lãnh đạo đơn vị thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được quan tâm và tạo điều kiện để công chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước và thực hiện đúng các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian.

Các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch công tác; việc công khai tài chính của Chi bộ, Công đoàn, công tác quy hoạch cán bộ,… đều được Ban Chi ủy, tập thể lãnh đạo xem xét theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Cục đã duy trì và thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ giữa tập thể lãnh đạo đơn vị và Lãnh đạo các phòng trực thuộc, qua đó, đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

daihoi-cd-cuckhtc4.jpg
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Về trách nhiệm người đứng đầu, Lãnh đạo đơn vị đã phân công từng đồng chí phụ trách các đơn vị cấp phòng cũng như lĩnh vực công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của từng phòng. Hàng tháng, các phòng làm báo cáo công việc gửi Lãnh đạo Cục. Cục trưởng tổ chức họp và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết , nội dung..... trên cơ sở năng lực và sở trường công tác của từng đồng chí do đó đã phát huy được khả năng, sở trường, tính chủ động, sáng tạo của công chức của Cục.

Với những thành tích đạt được, từ 2018 đến năm 2022, Cục KHTC được Chánh án TANDTC công nhận là "Tập thể lao động xuất sắc". Đặc biệt, năm 2022 được suy tôn danh hiệu Cờ thi đua TAND, cờ thi đua Chính phủ; có 3 tập thể nhiều năm liền đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và được tặng "Bằng khen" của Chánh án TANDTCnhiều cán bộ công chức trong đơn vị đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND và được tặng "Bằng khen" của Chánh án TANDTC.

daihoi-cd-cuckhtc3.jpg
Ban lãnh đạo Cục KHTC tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cục KHTC nhiệm kỳ 2023-2028.

Hướng đến nhiệm kỳ mới, Công đoàn Cục KHTC sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như, nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức; làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, cán bộ công chức; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, cán bộ công chức; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; công tác vận động nữ cán bộ công chức; hoạt động tài chính, quản lý tài chính tài sản của Công đoàn; công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

daihoi-cd-cuckhtc2.jpg
Đồng chí Cục trưởng Cục KHTC Lương Văn Việt tặng hoa chia tay các Ủy viên Ban Chấp hành cũ không tham gia khóa mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Cục trưởng Cục KHTC Lương Văn Việt thay mặt lãnh đạo và Chi ủy Cục và Công đoàn cơ quan TANDTC biểu dương những thành tích Công đoàn Cục đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là hoàn thành tốt vai trò chăm lo cho đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cục trưởng cũng đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc gắn kết các thành viên.

Theo đồng chí Cục trưởng, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ được giao, Công đoàn Cục còn góp phần đảm bảo chế độ, chính sách, tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho toàn hệ thống TAND. Đồng thời, hỗ trợ nguồn lực tài chính giúp TAND cấp tỉnh, cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Với những kết quả làm được, đồng chí cũng yêu cầu tổ chức Công đoàn Cục cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động, không ngừng xây dựng tổ chức vững mạnh. Đối với một số tồn tại, hạn chế, đồng chí Cục trưởng cũng chỉ ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Lương Văn Việt kỳ vọng Ban chấp hành khóa mới gồm những ủy viên tích cực, tham gia phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống gắn kết, năng động và sáng tạo mà thế hệ cán bộ Công đoàn Cục đi trước đã xây dựng.

daihoi-cd-cuckhtc1.jpg
Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” Đại hội kêu gọi toàn thể công chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Cục KHTC nhiệm kỳ 2023-2028.

"Ngay sau Đại hội, triển khai xây dựng Quy chế làm việc của Ban chấp hành, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban chấp hành để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và đề ra các biện pháp thiết thực để đẩy mạnh các hoạt động của Công đoàn Cục", đồng chí Lương Văn Việt nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Cục KHTC nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí cùng 10 đại biểu chính thức và dự khuyết thay mặt đoàn viên cơ quan đi dự Đại hội Công đoàn TANDTC nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục Kế hoạch Tài chính TANDTC tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO