Chính phủ ban hành nhiều chính sách ưu đãi để phục hồi và phát triển kinh tế
BVCL - Ngày 30/1, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ. Trong đó, đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với thách thức do đại dịch để nhanh chóng phục hồi, phát triển.
--Quảng cáo--- banner