Tại sao chó trốn ở những nơi khuất khi chúng sắp chết? Có thực sự sợ nỗi đau chia tay?
Đối với nhiều chủ nuôi không ai muốn rời xa chú chó cưng của mình cả, nhưng sẽ đến một ngày chú chó cưng của bạn sẽ phải ra đi do tuổi già hoặc nhiều yếu tố khác. Không giống như con người, chó lớn rất nhanh, trưởng thành nhanh nên vòng đời của chó ngắn hơn con người rất nhiều.
--Quảng cáo--- banner