Đời sống

Bộ Nội vụ thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

Đ.Quỳnh-Hải Diệp-V.Anh 16/04/2024 - 12:23

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 01/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ LĐTB&XH rà soát việc điều chỉnh lương tối thiểu phải đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019.

Nghe tin: Bộ Nội vụ thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

Quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 4.960.000 đồng/tháng, vùng II là 4.410.000 đồng/tháng, vùng III là 3.860.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 200.000 đồng - 280.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động. Dự kiến cơ bản đảm bảo mức sống tối thiểu năm 2025 - tính trước một phần CPI của năm 2025 vào mức sống tối thiểu để người lao động được hưởng ngay từ giữa năm 2024. Với 100% thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia thống nhất và khuyến nghị Chính phủ điều chỉnh tăng lương tối thiểu tháng và lương tối thiểu giờ như trên.

Phương án lương tối thiểu nêu trên đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024 có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Nội vụ thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO