Bảo hiểm TNDS bắt buộc: Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Chính sách nhân đạo song hành cùng bảo hiểm TNDS

Phương Huyền| 03/01/2023 22:33

BVCL - Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới bảo đảm nguồn hỗ trợ đủ lớn và kịp thời cho các nạn nhân nhanh chóng khắc phục tổn thất về người và tài sản, mà không phụ thuộc vào việc người gây tai nạn có khả năng chi trả hay không.

quy-bao-hiem-xe-co-gioi.jpg
Quỹ bảo hiểm xe cơ giới thực hiện việc chi hỗ trợ nhân đạo góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo an toàn xã hội.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không xác định được xe gây tai nạn; xe không tham gia bảo hiểm hoặc các trường hợp bị loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Những trường hợp này người dân cần thông báo về các trường hợp tai nạn giao thông cần được hỗ trợ đến Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ nhân đạo.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là Quỹ được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo an toàn xã hội.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đóng góp, được quản lý tập trung tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, có tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại và được sử dụng con dấu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Nguồn tài chính của Quỹ bảo hiểm xe giới được hình thành từ một số nguồn như: Đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; thu từ lãi tiền gửi; số dư Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm trước được chuyển sang năm sau sử dụng; các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; các khoản thu hợp pháp khác.

Chi hỗ trợ nhân đạo là một trong những nội dung chi của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Công tác chi trả này được thực hiện trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm hoặc các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại). Đi cùng với chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, sự hỗ trợ của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cũng được xem là một chính sách đầy nhân văn.

Nhiều năm qua Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã thông qua các cơ quan như Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Ban An toàn giao thông, Sở giao thông Vận tải, các kênh truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng tại các địa phương, tuyên truyền và phổ biển chế độ, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ nhân đạo đến đông đảo người dân.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về chế độ Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ cho lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và khen thưởng tập thể cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc hàng năm, xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới… Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nữa là xây dựng các công trình đề phòng hạn chế tổn thất giảm thiểu tai nạn giao thông.

Nghị định 103/2008/NĐCP ngày 16/9/2008 và Nghị định 214/2013/NĐ/CP ngày 20/12/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2008/NĐ-CP ra đời đến nay được 10 năm để thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chính sách an sinh xã hội nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, là lá chắn tài chính bảo vệ chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.

Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới rất thấp, chỉ khoảng 600.000 đồng/năm đối với xe ô tô và 60.000 đồng/năm đối với xe máy nhưng mang lại sự yên tâm cho chủ xe, người thân và nhìn rộng ra là cả cộng đồng được bảo vệ. Nhiệm vụ của Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới là đồng hành cùng doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để tăng cường tuyên truyền và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia giao thông được bảo hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo hiểm TNDS bắt buộc: Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Chính sách nhân đạo song hành cùng bảo hiểm TNDS
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO