Bắc Ninh: Triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Đời sống | Đinh Ngọc | 10:26 19/04/2022

BVCL - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

ngl.jpg
Ảnh minh hoạ

Theo đó, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện như: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 30/6; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4.

Ngoài ra, người lao động cũng phải là đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định  thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, mỗi người lao động sẽ nhận được mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng trong tối đa 3 tháng.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động cũng sẽ được triển khai thực hiện.

Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm chỉ được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, phải là đối tượng ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6. Đồng thời, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6; trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

Mặt khác, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hoặc người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan Bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, người lao động sẽ nhận được mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng trong tối đa 3 tháng.

Cũng theo kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Ninh, hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải có danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý