Bắc Ninh: Người dân kiến nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến thu hồi đất
BVCL - Trong đơn thư, ông Trần Văn Lợi khẳng định rằng, thửa đất số 52 khu vực Quan Xung (khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã được gia đình ông khai hoang, gìn giữ, tôn tạo từ xa xưa. Vì vậy, gia đình ông cho rằng, khi thu hồi thửa đất này chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng cho gia đình ông.
--Quảng cáo--- banner