Hà Nội : Quận Ba Đình ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng
BVCL - Sáng 03/03/2023, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình tổ chức Lễ ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023. Thực hiện theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 15/02/2023; Kế hoạch số 02 /KH-BCĐ197 ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
--Quảng cáo--- banner