--Quảng cáo--- banner

Lạng Sơn: Chuyển đổi số để tạo đà phát triển kinh tế xã hội

Xã hội | Quang Thái | 16:52 02/12/2021

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 33 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT). Đây là cơ sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo đúng các văn bản pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong bối cảnh tiến trình chuyển đổi số đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

anh-1_chuyen-doi-so-tao-da-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.jpg
Chuyển đổi số tạo đà phát triển kinh tế xã hội

Theo Quyết định, Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về chuyển đổi số; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; cửa khẩu số. Đồng thời, Sở có nhiệm vụ về hạ tầng số; chuyển đổi số; an toàn, an ninh thông tin; phát triển đô thị thông minh; báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo và sở hữu trí tuệ.

Với nhiệm vụ chuyển đổi số, Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chuyển đổi số; Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số dùng chung trên địa bàn tỉnh; Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt...

anh-2_quyet-dinh-so-33-cua-ubnd-tinh-lang-son-se-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-10122021.jpg
Quyết định số 33 của UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2021

Ngoài ra, đối với nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin, Sở TT&TT xây dựng các tiêu chí và tổ chức điều tra, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng hàng năm của tỉnh; tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra; điều phối xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên mạng Internet theo quy định của pháp luật; hướng dẫn công tác tổ chức bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn chuyển giao giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình bảo đảm an toàn thông tin;…

Về cơ cấu tổ chức, Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Sở sẽ có Văn phòng; Thanh tra Sở; 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: phòng Hạ tầng số; phòng Chuyển đổi số; phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở là Trung tâm Công nghệ số. Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Sở và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Thanh Hóa bỏ quy định cách ly người về quê trong lều, lán
BVCL - Thông tin từ UBND xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, người từ địa phương khác về quê ăn Tết được về cách ly tại nhà, không còn phải cách ly tại lán trại.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO