Hà Nội công bố 29 ca mắc COVID-19 mới

Sức khỏe | T.Phương (T/h) | 14:26 07/09/2021

BVCL - Sở Y tế Hà Nội thông báo trưa 7/9, thành phố ghi nhận 29 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 3 ca tại cộng đồng, 24 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa.

2 trường hợp sàng lọc ho sốt cộng đồng

L.T.T, nữ, sinh năm 1974; N.Q.T, nam, sinh năm 1972; là hai vợ chồng sinh sống tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân). Người vợ xuất hiện triệu chứng hắt hơi từ ngày 31/8. Ngày 4/9 chồng bệnh nhân cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, 2 vợ chồng bệnh nhân đã khai báo ra Trạm y tế. Ngày 5/9 được lấy mẫu gộp dương tính và 6/9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính.

1 trường hợp sàng lọc đối tượng nguy cơ

N.T.N, nữ, sinh năm 1980, địa chỉ tại Tân Minh, Thường Tín; bị bệnh tâm thần phân liệt, hàng ngày ra đồng làm việc và không nhớ lịch trình đi lại, sinh hoạt khác. Định kỳ lấy thuốc tại Trung tâm Y tế Thường Tín 2 tháng/lần, lần gần nhất lấy ngày 22/7. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm theo diện đối tượng nguy cơ cao, kết quả dương tính.

chotthanhxuantrung-16298810448591458438929-1-.jpeg
Ảnh minh họa

26 trường hợp là F1 của các ca ho, sốt cộng đồng

Đ.X.H, nam, sinh năm 1972, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 2/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính.

Đ.X.H, nam, sinh năm 2010, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 2/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính.

Đ.A.T, nam, sinh năm 2013, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 2/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính.

N.T.P, nam, sinh năm 2003, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 của bệnh nhân N.T.Đ và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 6/9 bệnh nhân có ho, đau mỏi người, được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

H.T.T.H, nữ, sinh năm 1970, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 của bệnh nhân T.T.C và chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9. Ngày 5-6/9 bệnh nhân có sốt, ho được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Đ.T.T, nữ, sinh năm 1971, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 1/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính.

Đ.T.B, nữ, sinh năm 1972, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 1/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9 có kết quả dương tính.

L.T.B, nữ, sinh năm 1979, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 2/9, được chuyển cách ly tại ĐH FPT. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

D.Đ.B, nam, sinh năm 1962, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 2/9, được xác định là F1 của bệnh nhân D.T.Đ, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại ĐH FPT. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

B.T.A, nam, sinh năm 1994, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 2/9, được xác định là F1 của bệnh nhân B.T.H. T, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại ĐH FPT. Ngày 6/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

T.T.A, nữ, sinh năm 1964, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 1/9, bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân D.T.Đ, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại ĐH FPT. Ngày 6/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.T.M.T, nữ, sinh năm 1979, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (mẹ) của bệnh nhân Đ.V.H. Ngày 29/8 được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly của quận. Ngày 6/9 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

N.P.T, nam, sinh năm 2015, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 của bệnh nhân N.T.Đ và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 6/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

N.T.T.P, nữ, sinh năm 1978, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 của bệnh nhân N.T.Đ và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 6/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

T.Đ.M, nam, sinh năm 2008, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (con) bệnh nhân T.T.H, đã được cách ly và xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 6/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

T.N.H.A, nữ, sinh năm 2008, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (con) bệnh nhân T.V.D, đã được cách ly và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 6/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

N.V.K.A, nữ, sinh năm 2009, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (con) bệnh nhân V.T.H, đã được cách ly và xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 6/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

N.T.H, nữ, sinh năm 1979, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1(con) bệnh nhân N.T.M. Ngày 22/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu kết quả dương tính.

N.T.H, nam, sinh năm 1954, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 của bệnh nhân L.T.H. Ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 được lấy mẫu kết quả dương tính.

N.T.H, nữ, sinh năm 1990, địa chỉ tại Khương Trung, Thanh Xuân; là F1 của bệnh nhân P.H.T. Ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt, mỏi người được lấy mẫu kết quả dương tính.

L.X.K, nam, sinh năm 1984, địa chỉ tại Tam Hiệp, Thanh Trì; là F1 của bệnh nhân Đ.T.M. Ngày 1/9, được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly. Ngày 5/9 có triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 6/9 được lấy mẫu kết quả dương tính.

N.T.T, nữ, sinh năm 1993, địa chỉ tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì; là F1 của bệnh nhân N.H.P. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

T.L.N, nam, sinh năm 2012, địa chỉ tại Thanh Liệt, Thanh Trì; sống trong khu vực phong tỏa từ 2/9, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 5/9, được xác định là F1 (con) của bệnh nhân T.X.H và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 6/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

V.M.T, nam, sinh năm 2002, địa chỉ tại Minh Khai, Hai Bà Trưng; là F1 (bạn cùng trọ) của bệnh nhân N.T.T, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 6/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu, kết quả dương tính.

L.T.H.P, nữ, sinh năm 1944, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8. Ngày 6/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.T.G, nam, sinh năm 2003, địa chỉ tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì; sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/9. Ngày 6/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính đến trưa 7/9, khu vực ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã ghi nhận 508 ca mắc COVID-19. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.614 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.569 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.045 ca.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 đối tượng liên quan vụ “Tịnh thất bồng lai”
BVCL - Liên quan đến vụ án “Tịnh thất bồng lai”, hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”, ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm một đối tượng là Lê Thanh Nhị Nguyên về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO